ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Материална база

 

Професионалана гимназия по аграрно стопанство град Добрич се помещава в три етажна сграда с прилежащ двор от 100дка. В него се включват физкултурен салон, две спортни площадки, две лаборатории,  работилници, опитно поле, учебен полигон, учебна площадка по БДП,  музеи на селскостопанската техника, В сградата на гимназията има обурудвани специализирани учебни кабинети по:

  • Растениевъдство
  • Животновъдство
  • Селскостопанска техника
  • БДП
  • Компютърни кабинети
  • Зала за презентации