ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Подаване на сигнали

 

За подаване на сигнали:

Радослава Петрова 

Имейл адрес: radoslava.ge.petrova@edu.mon.bg

Телефон за връзка: +359893520220

Служебен имейл адрес: info-800026@edu.mon.bg