ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Новини

Квалификационен семинар на учителите - ПГАС - Добрич

Квалификационен семинар на учителите

  На 13.06 24г. се проведе квалификационен обучителен семинар на педагогическият персонал в ПГАС. Учителите се запознаха с измененията в Приобщаващото образование, които влизат всила през учебната 2024г. - 2025г.  Ресурсият учител Анета Петрова презентира темата на семинара "Карта за ...
Разяснителна кампания - Избори 2024 - 09.06.2024г. - ПГАС - Добрич

Разяснителна кампания - Избори 2024 - 09.06.2024г.

  Всички ученици навършили 18г имат право да упражнят правото си на глас в предстоящите избори за членове на Европейски парламент от Република България  и за Народно събрание. ЦИК предоставя изчерпателна информация в ...
Курсове ТВК, ТкТ стартират от 15 април 2024г. - ПГАС - Добрич

Курсове ТВК, ТкТ стартират от 15 април 2024г.

Професионална гимназия по аграрно стопанство град Добрич стартира записване за следните курсове: Категория ТВК. Лицата придобили правоспособност за управление МПС от категория ТВК имат право да работят самостоятелно с всички видове верижни и колесни трактори, както и с всички видове ...

Публично обсъждане на комбинирана концепция „Икономика и мобилност в интерес на хората“ в град Добрич

    Публично обсъждане на комбинирана концепция „Икономика и мобилност в интерес на хората“ в град Добрич На7 март /четвъртък/ от 17:00 ч., взаседателната зала, ет. 2 в сградата на Община град Добричще се проведе публично обсъждане на концепция BG16FFPR003-2.001-0126 ...
Обучение на учители за работа с дигитални ресурси - ПГАС - Добрич

Обучение на учители за работа с дигитални ресурси

        01 - 03.12.23г се проведе обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ по Проект BG05М20Р001-2.012.000 "Образование за утрешния ...
Съобщение! Курсове за категории- "ТвК", "ТкТ" - ПГАС - Добрич

Съобщение! Курсове за категории- "ТвК", "ТкТ"

    Професионална гимназия по аграрно стопанство град Добрич стартира записване за следните курсове: Категория ТВК. Лицата придобили правоспособност за управление МПС от категория ТВК имат право да работят самостоятелно с всички видове верижни и колесни трактори, както и с ...
Практика в реална среда - фирма " Мегатрон" ЕАД - ПГАС - Добрич

Практика в реална среда - фирма " Мегатрон" ЕАД

  Практика в реални условия Ученици от 9 класове и  учителите инж. Тодоров и г-н Стоянов посетиха базата на фирма "Мегатрон" ЕАД, която е официален представител за България на водещи световни производители на земеделска техника с марката - John Deere, Bobcat, Doosan, KUHN. Г-н  ...
Първо пробно стажуване на 9а клас във фирма "Шанс 20" с.Ловчанци - ПГАС - Добрич

Първо пробно стажуване на 9а клас във фирма "Шанс 20" с.Ловчанци

    Учениците от 9а клас със  специалност "Техник на селскостопанска техника"  - дуална форма на обучение, проведоха своето първо пробно стажуване във фирма "Шанс 20" с.Ловчанци по проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, ...
Обучение на наставници по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" - ПГАС - Добрич

Обучение на наставници по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"

    Проведено обучение на наставници в периода 26-28 септември 2023 в ПГАС град Добрич  по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ...
Пето пробна стажуване на 10в - Професия "Техник-растениевъд" ,  Специалност " Трайни насаждения" - ПГАС - Добрич

Пето пробна стажуване на 10в - Професия "Техник-растениевъд" ,  Специалност " Трайни насаждения"

  Учениците от X В клас Професия "Техник-растениевъд" ,  Специалност " Трайни насаждения" на 24 септември по проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен ...
Родителска среща! - ПГАС - Добрич

Родителска среща!

    Важно за всички ученици и родители! Уважаеми родители, родителските срещи за учебната 2023/2024 година ще се проведат както следва: На 07.09.23г. - 8а клас (ТССТ) - дуална форма - класен ръководител Диана Славова - 211 кабинет - 18.00ч. - 8б клас (Растителна защита) - класен ...
Обучение по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"  - ПГАС - Добрич

Обучение по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" 

    Проведено обучение на учителите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд от Ню едюкейшън център ЕООД. Тема ...
Второ пробно стажуване - 8а клас в БИО ООД с. Паскалево - ПГАС - Добрич

Второ пробно стажуване - 8а клас в БИО ООД с. Паскалево

    На 10.06.2023 при посещението си в базата на фирма БИО ООД с. Паскалево, общ. Добрич, учениците  от VIII а клас професия  "Техник на селскостопанска техника", специалност " Механизация на селсконто стопанство"  проведоха второ пробно стажуване.  Във връзка с ...
"Иновации в действие" - ПГ по транспорт - гр.Бургас - ПГАС - Добрич

"Иновации в действие" - ПГ по транспорт - гр.Бургас

      От 7 до 9 юни 2023г 4ма учители и 4ма ученици участваха по НП "Иновации в действие" - гр.Бургас. Заедно с още три училища те посетиха ПГ по транспорт - гр.Бургас. Там наблюдаваха  бинарен урок на Тема "Интерактивни методи за преподаване на съвременните автомобили", ...
Трето пробно стажуване за учениците от 9 в клас, професия "Техник-растениевъд", специалност "Трайни насаждения" в с.Дропла - ПГАС - Добрич

Трето пробно стажуване за учениците от 9 в клас, професия "Техник-растениевъд", специалност "Трайни насаждения" в с.Дропла

        Трето пробно стажуване за учениците от 9 в клас, професия "Техник-растениевъд", специалност "Трайни насаждения" се проведе в сливовата градина на фирма ММ "Агро Фарм" ООД в село Дропла. То  е във връзка с реализиране на проект BG05М2ОР001-2.014-0001 ...
Квалификационен курс на учителите - ПГАС - Добрич

Квалификационен курс на учителите

       Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, за „Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо ...
Първо пробно стажуване - 8а клас "Братя Алексиеви" ООД с.Красен - ПГАС - Добрич

Първо пробно стажуване - 8а клас "Братя Алексиеви" ООД с.Красен

      Първо пробно стажуване на учениците от дуална форма на обучение професия  "Техник на селскостопанска техника" , специалност " Механизация на селсконто стопанство" по Проект BG05М2ОР001-2.014-0001 “Подкрепа за дуалната система на обучение”, финансиран от ...

Плащане на здравни осигуровки - информация за дванайсетокласниците

        Съвместни действия за превенция проявлението на риск „Недеклариране и невнасяне на здравни вноски от задължените лица в България”, в частност на завършващите средно образование ...
Ученически практики 2 - ПГАС - Добрич

Ученически практики 2

През учебната 2022/2023 година 30 ученици от Професионална гимназия по аграрно стопанство  град Добрич от 10-ти, 11-ти и 12-ти  клас  участват в проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“. Те работят в реална среда в различни обекти в региона като ...
Видео конкурс "Умея и ще успея" - организатор ОИЦ - Добрич - ПГАС - Добрич

Видео конкурс "Умея и ще успея" - организатор ОИЦ - Добрич

                                                                                ВИДЕО КОНКУРС ...

Божидар Димитров представя впечатленията си от мобилността в Италия

  Божидар Димитров от 1б клас , специалност "Фермер" представи впечатленията си от мобилността по Проект   2022-1-BG01-KA121-VET-000063970 – „Образование за бъдещето”, финансиран от Програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност ...
Осъществени мобилности през месец март по Програма Еразъм+ - ПГАС - Добрич

Осъществени мобилности през месец март по Програма Еразъм+

      През месец март се осъществиха две мобилности по Проект   2022-1-BG01-KA121-VET-000063970 – „Образование за бъдещето”, финансиран от Програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор: ...
Ден на търпението - ПГАС - Добрич

Ден на търпението

  Ден на ...
Връчване на грамоти за конкурса "Баба Марта бързала, мартенички вързала" - ПГАС - Добрич

Връчване на грамоти за конкурса "Баба Марта бързала, мартенички вързала"

  Днес грамоти получиха учениците Кристиян Иванов от 9А клас за участието си в конкурса "Баба Марта бързала, мартенички вързала", обявен от община Петрич. Грамота получи и Йордан Тодоров от 9В клас за участието си в Националния ученически конкурс - рецитал "Левски - 150 години в сърцето на ...

Фотоконкурс „Пролетта – извор на живот“

     фотоконкурс на тема „Пролетта – извор на живот“ Регламент Ограничения: Всеки автор може да участва с максимум 3 снимки във фотоконкурса. Технически изисквания към снимките, изпращани за фотоконкурса: Снимките трябва да са в дигитален ...
Учителска мобилност - Милано, Италия - ПГАС - Добрич

Учителска мобилност - Милано, Италия

    Учителска мобилност по Проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000063970 – „Образование за бъдещето”, финансиран от Програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор: „ Професионално образование и ...
Ученическа мобилност - Милано, Италия - 12.03.23г.-27.03.23г - ПГАС - Добрич

Ученическа мобилност - Милано, Италия - 12.03.23г.-27.03.23г

  Ученическа мобилнаст - Милано, Италия Стартира успешно практиката на учениците по Проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000063970 – „Образование за бъдещето”, финансиран от Програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, ...
Курсове за категориите ТВК, ТВК 3 - ПГАС - Добрич

Курсове за категориите ТВК, ТВК 3

         Гимназията организира курсове за категориите ТВК, ТВК 3. Заявления се подават до 31.01.23г.      ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Заявление по образец Свидетелство за завършено образование Медицинско свидетелство Копие на лична карта Копие от ...
"Посланици на здравето" - ПГАС - Добрич

"Посланици на здравето"

    Учениците от ПГАС участваха в инициатива организирана от Лайънс – клуб „Посланици на здравето“, като старта бе даден с общоградски крос на 14 октомври, а краят на кампанията ще завърши с  велопоход на 14 ноември. Периодът на проявите не е случаен - 15 ...
"No till" урок - ПГАС - Добрич

"No till" урок

    На 10.10.2022г. учениците от десетите и единадесетите класове от специалност „Механизация на селското стопанство“ и "Производител на селскостопанска продукция“ на Професионална гимназия по аграрно стопанство, гр. Добрич, присъстваха на “No Till” урок. ...
Практика в реални условия - ПГАС - Добрич

Практика в реални условия

    Практика в реални условия  -  11а клас , специалност  "Техник на селскостопанска ...
Будапеща, Унгария по Еразъм+ - ПГАС - Добрич

Будапеща, Унгария по Еразъм+

  За трета година гимназията осъществява мобилност на ученици по Програма Еразъм +. проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000008135 „Европейски път към мечтана професия“, финансиран от Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, ...
"Иновации в дейсствие" в НЕГ"Гьоте" гр.Бургас - ПГАС - Добрич

"Иновации в дейсствие" в НЕГ"Гьоте" гр.Бургас

    В периода 22-24 юни  2022г. ученици от 8 и 9 класове заедно с 4 учители  от ПГАС гр. Добрич, посетиха НЕГ” Гьоте”гр. Бургас, за да вземат участие по Национална програма „Иновации в действие“. В продължение на два дни училището домакин представи ...
"Ученически практики - 2" с.Спасово - ПГАС - Добрич

"Ученически практики - 2" с.Спасово

  Участниците в проекта "Ученически практики -2" с наблюдаващ учител Илиана Вълчева и наставник Огнян Катранджиев се запознаха на  различните системи  кошери предназначени за отглеждане на медоносни пчели. Интерес предизвика информацията за разликата при отглеждането на пчели в ...
Обучителен семинар на учителите по Проект" Подкрепа за дуалната система на обучение" - ПГАС - Добрич

Обучителен семинар на учителите по Проект" Подкрепа за дуалната система на обучение"

  В изпълнение на Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, учителите ...
"Ученически практики - 2" в с.Вратарите, фирма "СИМ АГРО1" ООД - ПГАС - Добрич

"Ученически практики - 2" в с.Вратарите, фирма "СИМ АГРО1" ООД

       В изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ учениците Добринка Енева и Виктор Трифонов посетихата базата на фирма " СИМ АГРО 1" ООД в с.Вратарите. С помоща на наставника  Симеон Монев и наблюдаващия учител Вълчо ...
"Ученически практики - 2" с.Северняк - ПГАС - Добрич

"Ученически практики - 2" с.Северняк

Учениците от 11 А  клас Айхан  и Айджан  в изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“  заедно с наставника си  ТАНЕР ТАСИН РЮСТЕМ посетиха стопанството му в село Северняк.Там  се включиха и участваха в сеитбата на ...
Второто пробно стажуване на учениците от 8в клас - дуална форма се проведе в с.Бранище при ЕТ " Стан - Станислав Димчев Николов. - ПГАС - Добрич

Второто пробно стажуване на учениците от 8в клас - дуална форма се проведе в с.Бранище при ЕТ " Стан - Станислав Димчев Николов.

Второто пробно стажуване на учениците от 8в клас професия „Техник-растениевъд”, специалност „Трайни насаждения” при ПГАС град Добрич се проведе в с.Бранище при ЕТ " Стан - Станислав Димчев Николов. Стажуването е в рамките на проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за ...
"Занимания по интереси" представяне на българската азбука - ПГАС - Добрич

"Занимания по интереси" представяне на българската азбука

За честването на 24-май- „Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост“ учениците от осмите класове представиха своите индивидуални творчески проекти. В дейностите "Занимания по интереси" с помощта на г-жа Русева те ...
Състезение "Тенис на маса"-вътреучилищен кръг - ПГАС - Добрич

Състезение "Тенис на маса"-вътреучилищен кръг

    На 11 май в Професионална гимназия по аграрно стопанство се проведе вътрешноучилищен турнир по тенис на маса. В оспорвани двубои ученици от 8 до 12 клас премериха сили в състезанието, което се проведе в обновения физкултурен салон. Първо място спечели Кристиян от 12 А клас, а на ...
Първо пробно стажуване за учениците от 8в клас - ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ПГАС - Добрич

Първо пробно стажуване за учениците от 8в клас - ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

  На 07.05.2022г. се проведе първото пробно стажуване на учениците от 8в клас професия „Техник-растениевъд”, специалност „Трайни насаждения” при ПГАС град Добрич . Стажуването е в рамките на проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на ...
"Ученически практики-2" в с.Дъбовик ЕТ"АЙВ" Андрей Великов - ПГАС - Добрич

"Ученически практики-2" в с.Дъбовик ЕТ"АЙВ" Андрей Великов

В изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ на 29.04.2022г. 11б клас от професия"Фермер" посетиха стопанството на ЕТ"АЙВ " - Андрей Великов в с.Дъбовик.Там те на място усетиха емоцията от същинската работа на полето, като заедно с наставника Пейчо ...
Спечелен проект по Еразъм+ - ПГАС - Добрич

Спечелен проект по Еразъм+

    ПГАС е единственото училище от област Добрич, притежаващо "Еразъм" акредитация и е със спечелен проект по селекция на Еразъм+ в сектор "Професионално образование и обучение" за 60 180 ...
Панорама на средните училища 2022 - ПГАС - Добрич

Панорама на средните училища 2022

  Панорама на средните училища се провежда днес на пл.Свобода.Гимназията представи новите си специалности, запозна кандидат - гимназистите с реализацията на нашите професии, балообразуването, начините на кандидатстване, видовете документи, които ще получат учениците , когато завършат нашето ...

Покана за свикване на общо събрание на Училищното настоятелство

    На 27.05.2022г от 14.30ч ще се проведе общо събрание на Училищното ...
Изненадваща покана за бал - ПГАС - Добрич

Изненадваща покана за бал

    Изненадваща покана за бала от абитуриентите на ПГАС получиха  класните ръководители на 12а клас г-жа Галина Русева и на 12 б клас г-жа Илиана Вълчева. С балони, надпис, фоерверки, торта и цветя учениците изненадаха дългогодишните си преподаватели и ги поканиха да ги придружат ...
Баскетбол за всички - ПГАС - Добрич

Баскетбол за всички

       В изпълнение на дейност 713 " СПОРТ ЗА ВСИЧКИ" в ПГАС бе закупен преносим баскетболен кош .Учениците от 8 В клас се включиха активно  в сглобяването му. Запознаха се с ползите от баскетбола, който подобрява сърдечното здраве, изгаря калории, изгражда ...
Иновации в действие в 18 СУ" Уилям Гладстоун" гр.София - ПГАС - Добрич

Иновации в действие в 18 СУ" Уилям Гладстоун" гр.София

                                                                      Изпълнение на НП" Иновации в действие" В периода ...
149 години от гибелта на Апостола - ПГАС - Добрич

149 години от гибелта на Апостола

На 18 февруари признателна България отбелязва 149г. от обесването на Васил Иванов Кунчев. Учениците от ПГАС, се подготвиха специално за този ден ,за да го направят различен и специален. Във фоаето на училището, участниците от клуб „Сърфиране в Историята“приготвиха табло със заветите на ...
14 февруари - Трифон зарезан - ПГАС - Добрич

14 февруари - Трифон зарезан

Традиционно на днешният ден " Трифон Зарезан", бъдещите земеделци, ученици от нашата гимназия , като добри стопани направиха първата резитба на лозата. Под ръководството на своите учители по професионална подготовка изпълниха ритуала „Зарязване на лоза“. Подготвиха , както изисква ...

Съобщение!На вниманието на родителите!

  Уважаеми родители, от 25.01.22 до 01.02.22 включителна 9 а клас са карантинирани и се обучават в електронна среда от ...

На вниманието на родители и ученици!

       Уважаеми родители и ученици, информираме Ви, че достигнатата към 26.01.2022г. 14-дневна заболеваемост от Ковид-19 в Община Добрич е 1082,40 ...

Покана за среща на Обществен съвет

ДО ЧЛЕНОВЕТЕНА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО  СТОПАНСТВО Гр. ДОБРИЧ П О К А Н А УВАЖАЕМИЧЛЕНОВЕНАОБЩЕСТВЕНИЯСЪВЕТ, Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 11 от Правилник за създаването, устройството ...

Обява

...
Откриване на новата учебната година ! - ПГАС - Добрич

Откриване на новата учебната година !

Откриване на новата 2021-2022 учебна година ще се състои в двора на ПГАС гр.Добрич на 15.09.21г При спазване на противоопидемичните мерки и с лични предпазни средства учениците от 8 и 9 клас да заповядат в 10.15ч. Всички други класове трябва да бъдат в училище в 8.30ч. за среща с  класните ...
Дни на отворените врати - ПГАС - Добрич

Дни на отворените врати

"Дни на отворените врати" ще се проведе в ПГАС гр.Добрич на 3 юли 2021г.Целта е реализиране на информационна кампания за популяризиране на дуалната система в изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ . Бенефициент на проекта е ...
Знаете ли че?... - ПГАС - Добрич

Знаете ли че?...

Знаете ли че?.... Освен традиционните специалности, гимназията разкрива през новата учебна година, актуалната за региона специалност „ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“, Професия: „ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪД“ Дуална форма на обучение е още учене чрез работа. Тази форма дава възможност на ...
Първи ден във Виена, Австрия! - ПГАС - Добрич

Първи ден във Виена, Австрия!

От днес започна дейността ни по Проект Еразъм+. Първи ден във Виена!Първа среща със забележителностите на този прекрасен град! Музеят на модерното изкуство - невероятна архитектура и интересни, но малко странни музейни ...
Началото - Еразъм + - ПГАС - Добрич

Началото - Еразъм +

Настъпи дългоочакваното пътуване на учениците по Проект Еразъм + до Виена, Австрия. Целият екип на гимназията им пожелава лек полет, приятно прекарване и ползотворна ...
Еньов ден! - ПГАС - Добрич

Еньов ден!

Еньовден е! Денят на лятното слънцестоене и един от най-важните летни празници в народния календар. С него са свързани много вярвания за слънцето, водата и лечебните растения. Като бъдещи земеделци, хора свързани със природата, учениците от ПГАС решиха не само да наберат билки, но и да зарадват ...
Ясни са победителите във фотоконкурса "Златна Добруджа - нашето богатство" - ПГАС - Добрич

Ясни са победителите във фотоконкурса "Златна Добруджа - нашето богатство"

Ясни са победителите във фотоконкурса "Златна Добруджа - нашето богатство", който се организира по случай 115-та годишнина от създаването на Професионална гимназия по аграрно стопанство, гр. Добрич. Василена  от СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Добрич печели първо място със своята снимка на ...
Отворени врати - Добруджански земеделски институт гр.Генерал Тошево - ПГАС - Добрич

Отворени врати - Добруджански земеделски институт гр.Генерал Тошево

Поздравителен адрес поднесе директорът на гимназията г-жа Катя Пандерова на Добруджански земеделски институт град Генерал Тошево. Днес той отбеляза 70 годишен юбилей.Събитието премина като ден на отворените врати под надслов „70 години с поглед в бъдещето“ . Ученици и учители посетиха ...
Отворени врати- фирма Bayer България - ПГАС - Добрич

Отворени врати- фирма Bayer България

Днес ученици и учители присъстваха на презентация , организирана от фирма Bayer България, дивизия Кроп Сайанс.Те предствиха иновативни продукти за царевица, пшеница, рапица както и различни технологии на прилагането им насочени към опазване на културите.Показаха отделни демо парцели с типично ...
Посещение на Окръжен съд Добрич - ПГАС - Добрич

Посещение на Окръжен съд Добрич

Освен към професионалните предмети, учениците в ПГАС имат и различни други интереси. Десетите класове бяха поканени от Окръжен съд Добрич, да се включат в образователна инициатива.Целта на посещението е повишаване на правната грамотност и степента на доверие към съдебната власт. И най - важното, ...
Презентация на LG.Limagrain - ПГАС - Добрич

Презентация на LG.Limagrain

Наши ученици и учители бяха поканени да присъстват на Открит ден в Безводица, където LG.Limagrain представи новостите при пролетното си портфолио и обобщение по представянето на есенниците след приключилата жътвена кампания.На полето бяха представени три нови царевични хибриди, които са от особено ...
Среща - семинар за новите ОСП на ЕС - ПГАС - Добрич

Среща - семинар за новите ОСП на ЕС

Днес в училище се състоя среща- семинар с участието на професор Димитър Греков директор на Център за продължаващо обучение в АУ гр.Пловдив и председателят на Института за агростратегии и иновации Светлана Боянова. Те запознаха нашите ученици и учители с новите Общи селскостопански политики на ...
Единственият музей на земеделието в България се намира при нас. Вече 50 години съхранява над 150 експоната, използвали се за обработка на земята и културите в Добруджа. - ПГАС - Добрич

Единственият музей на земеделието в България се намира при нас. Вече 50 години съхранява над 150 експоната, използвали се за обработка на земята и културите в Добруджа.

Единственият музей на земеделието в България се намира при нас. Вече 50 години съхранява над 150 експоната, използвали се за обработка на земята и културите в ...
29 май-ден на рециклирането в гр.Добрич - пластмасови капачки и жълти стотинки. - ПГАС - Добрич

29 май-ден на рециклирането в гр.Добрич - пластмасови капачки и жълти стотинки.

29 май-ден на рециклирането в гр.Добрич. Организирано е от Сдружение „Капачки за благотворителност“. Всички от гимназията се включиха в благотворителната инициатива. Най- активни бяха учениците Кристиян 10б, Даниел 8б, Алекс и Сашко от 8а клас. Освен , че донесоха , те и помогнаха в ...
Нашите ученици от 11а клас Ягмур,Даниел,Емил,Габриел,Йордан,Атанас и Симо, днес участваха в събитие “NFS vs. Реалността“ - ПГАС - Добрич

Нашите ученици от 11а клас Ягмур,Даниел,Емил,Габриел,Йордан,Атанас и Симо, днес участваха в събитие “NFS vs. Реалността“

Нашите ученици от 11а клас Ягмур,Даниел,Емил,Габриел,Йордан,Атанас и Симо, днес участваха в събитие “NFS vs. Реалността“. Това е неформално обучение на тема „Висока скорост и неспазването на дистанция“. Проведе се и акция на терен съвместно с представители на сектор ...
Спортен празник 20.05.21г - ПГАС - Добрич

Спортен празник 20.05.21г

На 20.05 (четвъртък) ще се проведе спортен празник. Началото ще бъде дадено в 8.30 часа с мащабен флашмоб, след което започват турнирите по волейбол, футбол и бадминтон. Денят е обявен за неучебен, но ПРИСЪСТВЕН за всички ...
Изпращане на Випуск 2021 - ПГАС - Добрич

Изпращане на Випуск 2021

На добър час, Випуск 2021! Ръководството и учителите ви пожелаваме успешен старт в новия ви живот, постигнати мечти, успехи и реализация във всяка желана сфера ...
Състезание за учениците от 5 до 10 клас. Фотоконкурс - "Златна Добруджа - нашето богатство" - ПГАС - Добрич

Състезание за учениците от 5 до 10 клас. Фотоконкурс - "Златна Добруджа - нашето богатство"

Фотоконкурс „Златна Добруджа – нашето богатство“   По случай своята 115-годишнина, Професионална гимназия по аграрно стопанство град Добрич, обявява конкурс за най-добра снимка на тема „Златна Добруджа - нашето богатство“, свързана с основния поминък в нашия ...
Великден в час по Немски език - ПГАС - Добрич

Великден в час по Немски език

Съчетаване на немските с българските традиции, обичаи и символи. Великден в час по Немски език. Учениците от 9 а клас научиха как се чества този празник в Германия. Опитаха сладки изкушения и търсиха великденският ...
Благотворителна инициатива - ПГАС - Добрич

Благотворителна инициатива

Добрият пример и добрите дела, правят света по-добро място!
Първо място на трети регионален етап он Национално състезание "Млад фермер" гр.Провадия - ПГАС - Добрич

Първо място на трети регионален етап он Национално състезание "Млад фермер" гр.Провадия

С първо място се завръща отборът на ПГАС гр.Добрич от участие в трети регионален етап на Национално състезание " Млад фермер" ...
Старт на трети регионален етап на Национално състезание "Млад фермер" гр.Провадия - ПГАС - Добрич

Старт на трети регионален етап на Национално състезание "Млад фермер" гр.Провадия

От днес стартира дългоочакваният регионален етап на Национално състезание "Млад фермер" 2021. То ще се проведе от 26 до 28 април. Тази година домакини са ПГСС " Земя" гр.Провадия. Отборът на гимназията е готов и с нетърпение очаква да премери сили, знания и опит с другите състезатели! ...
Деня на Земята - ПГАС - Добрич

Деня на Земята

Ученици за пример! В Деня на Земята, 8б клас почистиха от плевели, прекопаха и подготвиха почвата в лехите за засаждане на пролетните цветя. Семейството на Илия Митев, ученик от същия клас, подари на гимназията прекрасни туи, индийски люляк и храсти малини, които с помощта на своите приятели, той ...
Ден без асансьори - ПГАС - Добрич

Ден без асансьори

Учениците от аграрната гимназия премериха сили във волейболна среща, като по този начин се включиха в европейската инициатива Ден без асансьори , която е част от кампанията ...
Панорама на средните училища - ПГАС - Добрич

Панорама на средните училища

Днес се провежда "Панорама на средните училища".Заповядайте да се запознаете с ...
Практика по Животновъдство в Мидена ферма Михови с.Прилеп - ПГАС - Добрич

Практика по Животновъдство в Мидена ферма Михови с.Прилеп

С г-жа Вълчева 8а клас посетиха Медена къща Михови в с Прилеп. Тя е партньор на гимназията от момента на създаването си. Много интересна лекция за пчелните семейства, много въпроси , много настроение и много медени изненади получиха по време на своята практика учениците.Багодарим на семейството, ...
Среща с ученици от 7 клас при ОУ " Христо Ботев" гр.Добрич - ПГАС - Добрич

Среща с ученици от 7 клас при ОУ " Христо Ботев" гр.Добрич

Днес гимназията осъществи среща с учениците от 7клас на ОУ" Христо Ботев" гр.Добрич, където представи на нашите приятели, новите си и традиционни специалности за учебната 2021-2022г. Очакваме нови и ползотворни ...
Час по безопасен интернет! - ПГАС - Добрич

Час по безопасен интернет!

Един по - различен час!С подкрепата на Младежки център Добрич, учениците от 8б се запознаха с опасностите, които могат да ни сполетят във интернет и виртуалното пространство. Те споделиха своите наблюдения, предложиха решения, разбраха, че заплахите могат да бъдат реални, макар и в нереална ...

Международен ден на Земята 22 април

Във връзка с международният ден на Земята 22 април стартирахме следните инициативи: 1.На 13 април се проведе урок по Биология и ЗО в 10 А „ Живот под водата” „ представен от Младежки център Добрич. След дългия период на дистанционно обучение учениците ...
Обновен кабинет по БДП - ПГАС - Добрич

Обновен кабинет по БДП

Отново на училище,време дългоочаквано от всички! С интерес учениците от 10б клас проведоха часът по Безопасност на движението по пътищата в специализираният кабинет, обновен по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда". Участваха в симулационни ситуации и ...

Възобновяване на присъственото обучение

Възобновяват се присъствените учебни часове за учениците от 8 и 10 клас, в периода от 12.04.21 до 23.04.21г. За същият период учениците от 9,11 и 12 клас продължават обучението от разтояние. Приложена е заповед и продължителност на учебните ...
25.03.2021 г "Ден на търпението" - ПГАС - Добрич

25.03.2021 г "Ден на търпението"

Днес 25.03.21 е Благовещение и е обявен за международен Ден на търпението. Търпението е едно от най-важните качества, които човек трябва да притежава. За да бъдеш търпелив, трябва да умееш да контролираш ситуацията, себе си, емоциите си, да си силен и устойчив. Търпението е добродетел и е ...
Втори уебинар " Земеделие" 2021г - ПГАС - Добрич

Втори уебинар " Земеделие" 2021г

  Йордан Янакиев и Емил Илиев от 11а клас в Професионална гимназия по аграрно стопанство взеха участие във втория уебинар на НАЗ от серията уебинари „Земеделие 2021“. В първата част на срещата  лектори от  фирма  „Синджента“ представиха водещи решения в ...
Важно! Седмично разписание на часовете за периода 15.03 21 - 26.03.21 вкл. за обучение в електронна среда. - ПГАС - Добрич

Важно! Седмично разписание на часовете за периода 15.03 21 - 26.03.21 вкл. за обучение в електронна среда.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПЕРИОДА 15.03.2021г. – 26.03.2021г. вкл. ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД-04-183/12.03.2021г. НА ДИРЕКТОРА НА ПГАС гр.ДОБРИЧ     8. 30h – 9.00h 9.10h – 9.40h 9.50h – 10.20h 10.30h – ...

График на родителски срещи през втори учебен срок за учебната 2020/2021

Родителските срещи през вторият учебен срок ще се проведат в електронна среда от разтояние в платформата Тиймс при следният график: 8 а 15.03.21 от 19.00ч 8 б 11.03.21 от 18.00ч 9 а 15.03.21 от 18.30ч 9 б 11.03.21 от 18.30ч 10 а 11.03.21 от 18.00ч 10 б 11.03.21 от 17.00ч 11 а 15.03.21 от ...
Шествие „ПЪРВИТЕ“ Национален празник на Република България -3 март - ПГАС - Добрич

Шествие „ПЪРВИТЕ“ Национален празник на Република България -3 март

За трета поредна година Добрич отбеляза Националния празник на България с празнично шествие „Първите“, предвождано от портретите на 19 видни възрожденци, поставили началото и участвали в борбите на народа ни за новобългарска просвета, църковна независимост и национално ...

Квалификация на педагогическите специалисти

Стартира IV кампания "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти". Срокът за включване в кампанията е до 26.02.21г. За повече информация посетете сайта ...
Ученик от аграрната гимназия участва в уебинар на НАЗ - ПГАС - Добрич

Ученик от аграрната гимназия участва в уебинар на НАЗ

 Днес Йордан Янакиев от 11а клас специалност „Техник на селскостопанска техника“ участва в уебинар, организиран от Националната асоциация на зърнопроизводителите със съдействието на фирма „Кортева „ и“ Мегатрон“. Това беше първото онлайн събрание от серията ...
В памет на Апостола на свободата! - ПГАС - Добрич

В памет на Апостола на свободата!

Поклон пред паметта на Апостола! Днес България отбелязва 148-ата годишнина от Обесването на Васил Левски. В памет на Великият син България, учениците от клуб „Историчиска памет“ споделиха велики мисли пред съучениците си и отдадоха почитта си към дейността му, като положиха цветя на ...
Ученици от Аграрната гимназия направиха възстановка на празника „Трифон Зарезан“ - ПГАС - Добрич

Ученици от Аграрната гимназия направиха възстановка на празника „Трифон Зарезан“

  В учебно-опитното поле на училището бъдещите абитуриенти под ръководството на своите учители по професионална подготовка изпълниха ритуала „Зарязване на лоза“. За възстановката бяха подготвени всички необходими реквизити, които изисква традицията. Обредна питка с грозд, ...
Придобиване на категория Твк за управление на колесен и верижен трактор с прикачен инвентар - ПГАС - Добрич

Придобиване на категория Твк за управление на колесен и верижен трактор с прикачен инвентар

Съобщение!През месец февруари стартира курс в професионална гимназия по аграрно стопанство-гр.Добрич за придобиване на категория Твк ( управление на колесен и верижен трактор).За контакти: 058/602 764; 0878 201 ...
Продължава обучението от дистанция! - ПГАС - Добрич

Продължава обучението от дистанция!

Съобщение!До 31.01.2021 учениците ще провеждат учебни занятия дистанционно в електронна среда от ...
Ученик от нашата гимназия е с награда „Супер фермер“ - ПГАС - Добрич

Ученик от нашата гимназия е с награда „Супер фермер“

На 22.12.2020г. Йордан Янакиев от 11а клас - професия „Техник на селскостопанска техника“, специалност „Механизация на селското стопанство “ получи грамота и таблет от Областна служба по земеделие -  гр. Добрич. Той спечели второ място в конкурса на Министерството на ...
Тъжна вест! - ПГАС - Добрич

Тъжна вест!

С прискърбие съобщаваме на всички наши приятели, че загубихме нашият невероятен директор инж.Господин Господинов! Ръководеше гимназията повече от 20 години, беше учил в нея, беше учител в нея , беше и нейн директор. Поститна с търпение, постоянство и трудолюбие, уважението на всички учители, ...

Събщение!

Поклонението и изпращането на нашият директор инж.Господин Господинов ще бъде на 05.12.2020г от 11.30ч в залата на агенция "Памет", намираща се в близост до гробищният парк. погребението ще бъде от 13.00ч. Целият екип на професионална гимназия по аграрно стопанство, изказва най-искренни ...

Общински кръг от национално състезание "Млад фермер"

В ПГАС се проведе общински кръг от националното състезение „ Млад фермер” , което се организира всяка година през месец март . Учениците от професия „ Техник на селскостопанска техника” и " Фермер" взеха участие в направление „Растениевъдство” и „ ...

На 16.11.2020г. учебният процес се възобновява в присъствена форма.

На 16.11.2020г. учебният процес се възобновява в присъствена форма.

Актуална информация за електронно обучение.

Актуална информация за електронно обучение.
Здравословно хранене - ПГАС - Добрич

Здравословно хранене

На 27.10.2020г. в 8б клас на ПГАС гр. Добрич  лектори от Младежки център проведоха интерактивен урок посветен на здравословния начин на живот. Чрез ролеви игри учениците се запознаха с основните правила на балансираното хранене.С интерес изготвиха здравословно дневно и седмично меню с ...
Български червен кръст - ПГАС - Добрич

Български червен кръст

На 19.10.20г учениците от гимназията бяха запознати от Българският червен кръст с основните  правила за поведение по време на бедствена ситуация и с основните видове стрес. Получиха информация за физиологичните, познавателните, емоционалните и поведенчески признаци на травменият стрес. ...
Турнир "Лекоатлетите на Добруджа" - ПГАС - Добрич

Турнир "Лекоатлетите на Добруджа"

Първи отличия с новите екипи! Учениците на ПГАС - гр.Добрич завоюваха два медала на турнира "Лекоатлетите на Добруджа", провел се в спортна зала "Добротица". Състезаваха се в 60 м. (юноши VIII-X клас) и скок дължина (юноши VIII-X клас). Златото е за Дуран от 8 а, който се оказа най - бърз в ...
Отново на училище! - ПГАС - Добрич

Отново на училище!

Макар и по странен и необикновен начин, днес 15.09.20г се откри новата учебна година. При спазване на всички противоепидемични мерки, учениците бяха посрещнати и приветствани от директора на гимназията. Той им пожела най - вече да бъдат здрави, изпълнени с енергия за нови знания и успехи! На ...

Списък на учебници и учебни помагала по предмети за учебната 2020-2021

Списък на учебници и учебни помагала по предмети за учебната 2020-2021
Откриване на новата учебната - ПГАС - Добрич

Откриване на новата учебната

Откриване на учебната 2020г.-2021г.
Ситуации в Международния ден на безопастността на движението по пътищата - ПГАС - Добрич

Ситуации в Международния ден на безопастността на движението по пътищата

Днес 29 юни в ПГАС отбелязваме Международния ден на безопасността на движението по пътищата. Инструкторите по управление на МПС заедно с ученици представиха ситуации с варианти на грешки при шофиране. Кампанията е организирана от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ ...
Изпращане на Випуск 20202 - ПГАС - Добрич

Изпращане на Випуск 20202

Днес 26.06.20г ПГАС гр.Добрич изпрати официално своите абитуриенти. Директорът на гимназията инж.Господин Господинов връчи дипломите и свидетелствата за професионална квалификация на Професия " Техник на селскостопанска техника" и Професия "Фермер" , грамоти и подаръците от кампания "Супер фермер", ...
Отново грабнахме златото! - ПГАС - Добрич

Отново грабнахме златото!

За втора поредна  година ученици от клубовете по интереси в Аграрната гимназия в Добрич с ръководители Галина Русева и Диана Славова печелят златото в Националния конкурс за мартеници „Пижо и Пенда“. Заедно с миналогодишната победа в Националното състезание „Млад  ...

ПГАС през годините и сега

https://youtu.be/Kbn5EulRZI0

НВО - 10 клас - изпити по желание

На сайта на ПГАС в раздел ученици са качени заявления за НВО - 10 клас ЧЕ и НВО - 10 клас ИТ. Желаещите могат да го направят в срок до 10.04.2020г. - 14.00 ...
Дистанционно обучение - ПГАС - Добрич

Дистанционно обучение

На вниманието на всички ученици, родители и учители! От 16.03.2020г. започва дистанционно обучение по всички предмети с 30 минутни часове по седмичната програма за вторият учебен срок. Моля родителите да съдействат за нормалното протичане на този вид обучение!Началото е ...

Съобщение!

Не се допускат в училище болни ученици! Консултациите с родители да се извършват по ...

Приключване на грипната ваканция!

От утре12.03.2020г се възстановява учебният процес в ...

Национална грипна ваканция!

Обявена национална грипна ваканция от 06.03.20г. до 11.03.20г. ...
Участие в IX Национален конкурс за мартеница! - ПГАС - Добрич

Участие в IX Национален конкурс за мартеница!

Учениците от ПГАС - Кристиян Славов 9 б кл.- от клуб "Родолюбие" и Йордан Янакиев 10 а клас, взеха участие в IX Национален конкурс за мартеници „ Пижо и Пенда“,организиран от сдружение „Дай, бабо, огънче“ гр. Перник и читалище „ П.К.Яворов“ 1926г. Кристиян се ...
Презентация от фирма Staphyt - ПГАС - Добрич

Презентация от фирма Staphyt

     Фирма Staphyt се запозна с учениците от 12 клас и техните учители по професионална подготвка . Фирмата е световен доставчик на услуги за агротехническата индустрия и има офиси в гр.Добрич и гр.Пловдив. Представи на зрелостниците презентация , запознавайки ги със своята ...
147 годишнина от обесването на Васил Левски - ПГАС - Добрич

147 годишнина от обесването на Васил Левски

Учениците от ПГАС - клуб "Родолюбие" отбелязаха 147 годишнината от обесването на Васил Левски. Поднесоха цветя на паметника пред църквата „ Св. Георги „ и изготвиха табла и реферати, чрез които се запознаха с живота на Апостола на ...

Преустановен учебен процес

В ПГАС са преустановени учебните занятия до 04.02.2020 година. 05.02.2020 година - междусрочна ...
Коледно тържество 2019 - ПГАС - Добрич

Коледно тържество 2019

Последен учебен ден за 2019 година. Изпраща ме я с прекрасно украсена елха, богато подредена трапеза, много настроение, песни и танци. Учениците и учителите се постараха да създадат коледна атмосфера и настроение, като приготвиха традиционни за празника ястия, от който бяха избрани и наградени ...
Коледа по немски - ПГАС - Добрич

Коледа по немски

Отново учениците от ПГАС организираха " Коледа по немски. Проведени бяха тържества по класове ,където учениците се запознаха с традициите на този празник в Германия. Всички уловиха, усетиха и пресъздадоха духа на традициите, обичаите, коледните песни и музиката на празника. Приготвяха се немски ...
Литературно четене - ПГАС - Добрич

Литературно четене

На 12.12.2019 г. във връзка със седмицата на четенето в ОбУ „Добри Войников” гостуваха ученици от Професионална гимназия по аграрно стопанство гр. Добрич. Заедно с учениците от X клас от нашето училище и преподавателите по Български език и литература се проведе литературно четене. ...
Ученически игри по баскетбол - ПГАС - Добрич

Ученически игри по баскетбол

Училищният отбор на ПГАС - гр. Добрич зае четвърто място на общинският етап на ученическите игри по баскетбол за юноши VIII-X клас. Всички срещи се изиграха в спортна зала ...
Плакет "Отличие 2019" - ПГАС - Добрич

Плакет "Отличие 2019"

На  официална церемония  в София вчера, Професионална гимназия по аграрно стопанство – Добрич бе отличена за „Принос в механизацията на земеделието“. Директорът на гимназията инж. Господинов получи плакет „Отличие 2019г“ от проф. д-р Мартин Банов, председател ...
МЗХГ И МОН ОБЯВЯВАТ КОНКУРС „МОЕТО СТОПАНСТВО“, ЧАСТ ОТ КАМПАНИЯ „СУПЕР ФЕРМЕР“ - ПГАС - Добрич

МЗХГ И МОН ОБЯВЯВАТ КОНКУРС „МОЕТО СТОПАНСТВО“, ЧАСТ ОТ КАМПАНИЯ „СУПЕР ФЕРМЕР“

Конкурсът, организиран от Министерство на земеделието, храните и горите, в партньорство с Министерство на образованието и науката, е част от съвместната кампанията на двете министерства - „Супер фермер“, която има за цел да подкрепи младите хора, като им се даде възможност да се срещнат ...
Учебна практика в ДЗИ гр.Генерал Тошево - ПГАС - Добрич

Учебна практика в ДЗИ гр.Генерал Тошево

Учениците от 11б клас професия "Фермер" по Учебна практика " Растениевъдство" посетиха ДЗИ гр.Генерал Тошево.Там г-н Димитров - началник база ги посрещна и им показа,както старата, така и новата налична техника в машинно-тракторния парк.Учениците видяха ремонтната работилница и складова база за ...
Национален конкурс "Най-усмихнат клас на България" 2019 - ПГАС - Добрич

Национален конкурс "Най-усмихнат клас на България" 2019

През месец октомври учениците от 9 а клас откликнаха на призива на Община Бургас и Сдружение „Усмивка“, като участваха в Националният конкурс за „Най-усмихнат клас на България“. Конкурсът се проведе в 6 категории. Нашите ученици се представиха в петата категория – ...
Учебна практика "Растениевъдство" - ПГАС - Добрич

Учебна практика "Растениевъдство"

Учениците от 8б клас - професия "Фермер" в часовете по учебна практика - "Основи на растениевъдството" отново посетиха оранжерията на ЗП Илиев в с.Росеново. Продължиха работата по грижата за доматките, които разсадиха на постоянно място. Видяха мулчирани с пластмасово фолио ягодови насаждения. ...
Практика в с.Росеново - ПГАС - Добрич

Практика в с.Росеново

Днес с група ученици от 9б клас посетихме в с.Росеново оранжерията на ЗП Илиев. Там се погрижихме за салатките и зеленият лук, като ги почистихме от плевели.Видяхме и посев на ценната подправка шафран във фаза 5- ти 6 - ти ...
Практика в овощна градина в с.Паскалево - ПГАС - Добрич

Практика в овощна градина в с.Паскалево

Учениците от 12б клас професия "Фермер" посетиха овощната градина в с. Паскалево ЗП Константин Димитров. Една част от учениците участваха в резитба на ябълкови дървета сорт "Флорина", а други на лешникови храсти. Показаха на практика наученото от четирите години на ...
Учебна практика по животновъдство в "Медена къща Михови" с. Прилеп - ПГАС - Добрич

Учебна практика по животновъдство в "Медена къща Михови" с. Прилеп

Учебна практика по животновъдство с учениците от 8б клас професия "Фермер". Пчелите, пчелните продукти и всичко за тях в "Медена къща Михови" с.Прилеп. Учениците се запознаха с интересни факти за пчеларството от древността до наши дни, опитаха от невероятно вкусните продукти и наблюдаваха как ...
Учебна практика в овощната градина на ЗП Константин Димитров - ПГАС - Добрич

Учебна практика в овощната градина на ЗП Константин Димитров

За първи път учениците от 9б клас професия " фермер" проведоха учебната си практика по растениевъдство в овощната градина на ЗП Константин Димитров.С голямо удоволствие те участваха в резитбата на дървета и храсти. Работата ни беше организирана и много ползотворна.Тръгнахме си с покана за ...
Учебна практика при ЗП Стефан Янакиев с.Драганово - ПГАС - Добрич

Учебна практика при ЗП Стефан Янакиев с.Драганово

Учениците от 11б клас професия "Фермер" проведоха учебна практика по Растениевъдство в землището на с.Драганово в посевите на ЗП Стефан Янакиев състоящ се от около 350 дка пшеница и 650 дка рапица .Г-жа и Г -н Янакиеви обясниха за наложилото се в момента пръскане на пшеницата, поради нападение от ...
Учебна практика - Есенна обработка на почвата - ПГАС - Добрич

Учебна практика - Есенна обработка на почвата

Есенната обработката на почвата започна с помоща на ученици от 11а клас професия "Техник на селскостопанска техника". Заедно с учителя по практика Вълчо Георгиев, учениците дискуваха, измерваха дълбочината и гребенистостта на браздата в земите на гимназия с трактор CASE модел 7240 и плуг 4 ...
"Супер Фермер" - ПГАС - Добрич

"Супер Фермер"

Продължават посещенията на учениците от ПГАС във ферми от региона спечелили проекти по Мярка 4.1. Тези посещения са организирани от Министерството на земеделието и Министерство на образованието, и са под надслов „ Супер фермер”. Днес обект на посещение от учениците беше младия фермер ...
Посещение при СД " Възход Арньо-Апостолов"-с.Славеево - ПГАС - Добрич

Посещение при СД " Възход Арньо-Апостолов"-с.Славеево

Учениците от 11б и 12б класове професия "Фермер" посетиха СД "Възход Арньо -Апостолов и Лазаров" - с.Славеево. Посещението беше организирано от Министерството на образованието и съвместното участие на Министерство на земеделието под наслов "Супер фермер". Учениците се запознаха с дейността на ...

Официално откриване

Скъпи ученици, уважаеми родители, На 16 септември официално откриваме учебната 2019/2020 година. Каним всички възпитаници и приятели на гимназията да споделим заедно празника! Откриването ще започне в 9:30 часа. Всички ученици да заповядат в двора на училището в 8:30 часа. Очакваме ви с ...
Връчване на дипломи и свидетелства в ПГАС - ПГАС - Добрич

Връчване на дипломи и свидетелства в ПГАС

На 19.06.2019г. от 13.00ч. в „Център на младите фермери” при ПГАС гр.Добрич, ще се връчват дипломите за средно образование и свидетелствата за професионална квалификация на випуск 2018/2019г. ...
Тържествено изпращане на випуск 2018/2019 година - ПГАС - Добрич

Тържествено изпращане на випуск 2018/2019 година

  В ПГАС – град Добрич  се състоя тържествено изпращане на 50 дванадесетокласници от випуск 2018/2019г. от следните специалности: „Агроеколог“, „Техник на селскостопанска техника“ и „Фермер“. Директорът на гимназията инж.Господин Господинов ...
Десето юбилейно национално състезание "Млад фермер" 2019 година - ПГАС - Добрич

Десето юбилейно национално състезание "Млад фермер" 2019 година

Десето юбилейно национално състезание "Млад фермер" 2019 година 48 отбора  от  гимназиите по селско стопанство от  цялата страна участваха в  Юбилейното десето национално състезание „Млад фермер“- Добрич 2019, което се проведе от 23.04.2019г до 25.04. 2019г.  ...
Посетени забележителности в Милано - ПГАС - Добрич

Посетени забележителности в Милано

17.03.2019г. През двата почивни дни групата посети исторически и световноизвестни забележителности в Милано като Музеят на науката и техниката "Леонардо да Винчи", Двореца „ Сфорцеско” и Базиликата „Сант ...
Разходка в Милано - ПГАС - Добрич

Разходка в Милано

16.03.2019г. Посещението в Милано беше истинско емоционално преживяване за всички. Учениците останаха впечатлени от внушителната красота на Миланската катедрала , площада Дуомо и операта Ла ...
 фирма за земеделска техника F.illi Vitali Италия - ПГАС - Добрич

фирма за земеделска техника F.illi Vitali Италия

14.03.2019г. Момчетата от специалността „Техник на селскостопанска техника” показаха своите умения във фирма за земеделска техника F.illi Vitali Италия, където извършваха подготовка на машините за пролетните операции на ...
Практика в биоферма "Cascina santa brera" Италия по проект "Еразъм+" - ПГАС - Добрич

Практика в биоферма "Cascina santa brera" Италия по проект "Еразъм+"

12.03.19 Практика в биофермата „Cascina santa brera” Италия. Проект „Еразъм +” Учениците започнаха своите дейности под ръководството на наставници, които им поставяха задачи, напътстваха и наблюдаваха. Подготвяха площа, определена за засяване с пролетни ...
Пътуване до Милано, Италия по Програма "Еразъм+" - ПГАС - Добрич

Пътуване до Милано, Италия по Програма "Еразъм+"

  20 ученици и 2–ма ръководители от гимназията заминаха за Милано, Италия, където ще провеждат практика в биоферма по Проект 2018-1-BG01-КА02-047217 ” Трансфер на европейски опит в селското стопанство ” по Програма „ Еразъм +”, КД от 10.03.2019 до ...