ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Прием

ВАЖНО !

ПРИЕМ 

 

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023г. - 2024г.


Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016г. - 05 - 07 юли 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 12 юли 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране - 13 - 17 юли 

Обявявяне ня списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 19 юли 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - 20 - 24 юли 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране - 26 - 27 юли 

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - 01 - 02 август 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо - 04 август

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - определя се от директора, до 11 септември

Документи се подават в :

  • OУ " Хр. Смирненски"-гр. Добрич или онлайн
  • ОУ "Антим I", град Балчик или онлайн
  • ОУ "Дочо Михайлов", град Тервел или онлайн
  • ОУ "Йордан Йовков", град Каварна

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания; 
  2. Копие на свидетелство за завършено основно образование; 
  3. Копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване 
  4. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии;

 

Ние сме това https://youtu.be/Kbn5EulRZI0

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО ПРИЕМА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА  2023/2024

ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

                                              III степен на професионална квалификация

 

СТЕМ Професия " Техник на селскостопанска техника” - дуално обучение 2023/2024

           Специалност "Механизация на селското стопанство”   

СТЕМ Професия "Техник-растениевъд" 2023/2024

           Специалност "Растителна защита и агрохимия“

           

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО ПРИЕМА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА  2022/2023

ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

СТЕМ Професия "Фермер” - 2022/2023

           Специалност " Производител на селскостопанска продукция”  

СТЕМ Професия " Техник-растениевъд”2022/2023

           Специалност "Трайни насъждения”   -  дуално обучение