ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Прием

ВАЖНО !

ПРИЕМ 

Свободни места след 4-то класиране:

          Техник на селскостопанска техника - 0

          Растителна защита - 8

          Подаване на заявления до Директора до 08.09.23г вкл.

 

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023г. - 2024г.


Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016г. - 05 - 07 юли 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 12 юли 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране - 13 - 17 юли 

Обявявяне ня списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 19 юли 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - 20 - 24 юли 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране - 26 - 27 юли 

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - 01 - 02 август 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо - 04 август

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране -  7 - 8 август

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране - до 10 август

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране - 11-14 август

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране - до 16 август

Подаване на заявление до директора за попълване на свободните места след четвърти етап - до 08 септември

Утвърждаване на реализирания държавен план - прием - до 14 септември

 

Документи се подават в :

 • - ОУ „Христо Ботев”, гр. Добрич, ул. „Цар Самуил” № 14; 
  - ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Балчик, ул. „Христо Ботев” № 6;
  - ОУ „Йордан Йовков”, гр. Каварна, ул. „Кирил и Методий” № 17;
  - ПГТО „Дочо Михайлов”, гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух” № 81;
 • или онлайн на: https://infopriem.mon.bg

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания; 
 2. Копие на свидетелство за завършено основно образование; 
 3. Копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване 
 4. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии;

 

Ние сме това https://youtu.be/Kbn5EulRZI0

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО ПРИЕМА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА  2023/2024

ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

                                              III степен на професионална квалификация

 

СТЕМ Професия " Техник на селскостопанска техника” - дуално обучение 2023/2024

           Специалност "Механизация на селското стопанство”   

СТЕМ Професия "Техник-растениевъд" 2023/2024

           Специалност "Растителна защита и агрохимия“

           

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО ПРИЕМА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА  2022/2023

ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

СТЕМ Професия "Фермер” - 2022/2023

           Специалност " Производител на селскостопанска продукция”  

СТЕМ Професия " Техник-растениевъд”2022/2023

           Специалност "Трайни насъждения”   -  дуално обучение