ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство - 115 години

Прием

ВАЖНО !

ПРИЕМ 2021-2022 г.

 

 

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.


Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016г. - от 05.07 - 07.07.2021г. вкл. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 13.07.2021г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране - до 16.07.2021г. вкл.

Обявявяне ня списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 20.07.2021г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - до 22.07.2021г. вкл.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране - 26-27.07.2021г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - 30.07.2021г. вкл.

Документи се подават в :

  • OУ " Хр. Смирненски"-гр. Добрич или онлайн
  • ОУ "Антим I", град Балчик или онлайн
  • ОУ "Дочо Михайлов", град Тервел или онлайн
  • ОУ "Йордан Йовков", град Каварна

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания; 
  2. Копие на свидетелство за завършено основно образование; 
  3. Копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване 
  4. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии;

 

Ние сме това https://youtu.be/Kbn5EulRZI0

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО ПРИЕМА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА  2021/2022

ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

                                              III степен на професионална квалификация

 

СТЕМ Професия „ Техник на селскостопанска техника” 

           Специалност „Механизация на селското стопанство”  26 ученици  

СТЕМ Професия „ Фермер”

           Специалност „ Производител на селскостопанска продукция”  13 ученици

 

СТЕМ Професия „ Техник-растениевъд”

           Специалност „ Трайни насъждения”   - дуално обучение  13 ученици

 

СТЕМ Професия „ Агроеколог”

           Специалност „ Агроекология”  13 ученици

 

            Професия „ Икономист”

            Специалност „ Земеделско стопанство”  13 ученици