ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Обществен съвет

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

 1. Катя Димитрова - Председател - родител на ученик от 10 а клас
 2. Пенка Кръстева - член -родител на ученик от 9 б клас
 3. Ина Ястрова - член - родител на ученик от 9 б клас
 4. Красимира Кирова - член - Представител на Община Добрич
 5. Милко Йрданов- член - Представител на бизнеса

 

 

                              ПОКАНА

За събрание на  Обществения съвет в Професионална Гимназия по Аграрно стопанство- гр. Добрич на 18.10.21г от 14.30ч . Срещата ще се проведе чрез видеоконферентна връзка в платформата Google Meet. 

 

ПОКАНА

за събрание на новоизбраните членове на  Обществения съвет в Професионална Гимназия по Аграрно стопанство- гр. Добрич

 

Уважаеми членове на Обществения съвет, 

Педагогическата колегия и ръководството на Професионална Гимназия по Аграрно стопанство, имат удоволствието да ви поканят на събрание на Обществен съвет.

Събранието ще се състои на 18.12.2019 (сряда) от 15:30 часа в център на Младите  фермери- ПГАС.

Дневен ред на събранието:

 1. Избиране Председател на Обществения съвет
 2. Даване становище за училищния план-прием за учебната 2020/2021г.
 3. Разни.

 

Правомощията на Обществения съвет са публикувани на сайта на училището: http://pgasdobrich.com/

 

С уважение,

 

Инж. ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ

Директор на Професионална Гимназия по Аграрно стопанство

гр. Добрич

 

 

 

 

ПОКАНА

за събрание на родителите, излъчени да участват в избора

на Обществен съвет в Професионална Гимназия по Аграрно стопанство- гр. Добрич 

  

Педагогическата колегия и ръководството на Професионална Гимназия по Аграрно стопанство, имат удоволствието да ви поканят на събрание на родителите за избор на представители за Обществен съвет.

Събранието ще се състои на 18.12.2019 (сряда) от 14:30 часа в център на Младите  фермери- ПГАС.

Дневен ред на събранието:

 1. Устройство и дейност на обществените съвети към детските градини и училищата.
 2. Избор на редовни членове на Обществения съвет към Професионална Гимназия по Аграрно стопанство гр. Добрич от представители на родителите .
 3. Избор на резервни членове в Обществения съвет.
 4. Разни.

 

Правомощията на Обществения съвет са публикувани на сайта на училището: http://pgasdobrich.com/

 

С уважение,

 

Инж. ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ

Директор на Професионална Гимназия по Аграрно стопанство

гр. Добрич

 

 

  


7.12.2016г

ПОКАНА за втори етап от създаването на Обществен съвет


Уважаеми родители, Във връзка със създаването на Обществен съвет към ПГАС - гр. Добрич, съгласно чл.265, ал.1 и 2 и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища, публикуван на сайта на МОН, раздел нормативни актове, подраздел правилници на следния линк : http://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=60 Ви каним да участвате в родителска среща на 14.12.2016.г от 14.30ч. в ЦЕНТЪРА НА МЛАДИЯ ФЕРМЕР.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Запознаване с процедурата за създаването, устройството и дейността на Обществен съвет към училището.
 2. Излъчване на 5 родители от всички класове за представители и резервни членове на Обществения съвет.
  Молим всички родители да присъстват, за да бъде направен легитимен избор.

7.12.2016г

ПОКАНА

Уважаеми родители, Във връзка със създаването на Обществен съвет към ПГАС - гр. Добрич, съгласно чл.265, ал.1 и 2 и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища, публикуван на сайта на МОН, раздел нормативни актове, подраздел правилници на следния линк : http://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=60 Ви каним да участвате в родителска среща на 9.12.2016.г от 13.30ч. в ЦЕНТЪРА НА МЛАДИЯ ФЕРМЕР.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Запознаване с процедурата за създаването, устройството и дейността на Обществен съвет към училището.
 2. Излъчване на 18 родители от всички класове за представители и резервни членове на Обществения съвет.

Молим всички родители да присъстват, за да бъде направен легитимен избор.