ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Обществен съвет

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

  1. Жени Здравкова Иванова - Председател - родител на ученик от 9а клас
  2. Даниела Михалева Димова - член -родител на ученик от 8 б клас
  3. Даниела Михалчева Великова - член - родител на ученик от 8 б клас
  4. Кремена  Димитрова  - Представител на финансиращ орган при Община гр. Добрич
  5. Милко Йрданов- член - ЕТ "Шанс"  Представител на работодателите