ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Обществен съвет

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

  1. Жени Здравкова Иванова - Председател - родител на ученик от 9а клас
  2. Даниела Михалева Димова - член -родител на ученик от 8 б клас
  3. Даниела Михалчева Великова - член - родител на ученик от 8 б клас
  4. Кремена  Димитрова  - Представител на финансиращ орган при Община гр. Добрич
  5. Милко Йрданов- член - ЕТ "Шанс"  Представител на работодателите

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

  1. Христина Гочева Димова
  2. Димитричка Александрова Узунова
  3. Владимир Трендафилов - заместник Кмет - Хуманитарни дейности при Община гр. Добрич
  4. Сиана Дончева - Представител на работодателите

 

                            

 

 

 

 

 

  

 

Прикачени документи

Протокол 5 от заседание на Обществен съвет
Протокол 4 от заседание от Обществен съвет
Покана за среща на Обществен съвет - 03.06.24г
Покана за среща на Обществен съвет 15.04.2024
Протокол №3 от заседание на Обществен съвет
Заповед за определяне на резервните членове на Обществения съвет
Протокол 2 от заседание на Обществен съвет
Покана за събрание на Обществения съвет - 12.01.24г
Протокол 2 от среща на Обществения съвет -26.10.23г
Покана Обществен съвет
Протокол №5 24.07.23г.
Протокол №4 19.04.23
Протокол №1 15.09.23
Отчет за работата на Обществен съвет 2022-2023
Покана за среща на Обществен съвет 14.09.23г - 14.00ч
Отчет - Стратегия за развитие 2022/2023
Покана за Обществен съвет на 24.7.23г. 10.30ч.
Покана за събрание на Обществен съвет 19.04.23г
Протокол от проведено заседание на обществен съвет 13.01.2023
Покана за заседание на Обществения съвет -13.01.2023
Заповед за определяне на постоянните членове в Обществения съвет
Покана за събрание на обществения съвет 30.11.22г от 15.30ч
Протокол от проведено заседание на Обществения съвет 27.10.22г.
Покана за среща на Общесвен съвет 27.10.22г.
Отчет за работата на Обществения съвет за учебната 2021-2022 стр.2
Отчет за работата на Обществения съвет за учебната 2021-2022 стр.1
Протокол от среща на Обществен съвет
Покана за среща на Обществен съвет 14.09.22г
Заповед промяна на състава
Покана за среща 29.07.22 14.00ч
Покана за среща на Обществен съвет 10.08.22г от 9.00ч в ZOOM
Покана за среща на Обществен съвет
Покана за среща на Обществен съвет 2021