ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Обществен съвет

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

  1. Катя Стоянова - Председател - родител 
  2. Пенка Кръстева - член -родител
  3. Ина Ястрова - член - родител 
  4. Кремена  Димитрова  - Представител на финансиращ орган Община Добрич
  5. Милко Йрданов- член - ЕТ "Шанс"  Представител на бизнеса