ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

ДЗИ, ДИППК, НВО

 

Предстоящо:

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните
държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както
следва:


Сесия май – юни 2024г.


• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май
2024 г., начало 08,30 ч.


• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
20 май 2024 г., начало 08,30 ч.


• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22
май – 31 май 2024 г.


Сесия август – септември
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август
2024 г., начало 08,30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
23 август 2024 г., начало 08,30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 –
30 август 2024 г.

НВО X клас 2024г.

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 11,00 часа
Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа

 

 

Прикачени документи

График за провеждане на ДИППК
График на дейностите по приемането на учениците след 7 клас
Правила стипендии 2023-2024
График за организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2023 – 2024 година
Графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2023 – 2024 година
Учебно време 2023 - 2024
График за организирането и провеждането на държавни зрелостни изпити за учебната 2023 – 2024
График на дейностите по приемането на учениците след VII клас
Графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2022 – 2023 година
График за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация и за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2022 – 2023 година
График за организирането и провеждането на държавни зрелостни изпити за учебната 2022 – 2023
График за организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година
Образец на Заявление за ДЗИ и ДКИ