ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

ДЗИ, ДИППК, НВО

 

Предстоящо:

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните
държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както
следва:


Сесия май – юни
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май
2023 г., начало 08,30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
– 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.

 

Сесия август – септември
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 24 август
2023 г., начало 08,30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
– 25 август 2023 г., начало 08,30 ч

Прикачени документи

График за организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2023 – 2024 година
Графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2023 – 2024 година
Учебно време 2023 - 2024
График за организирането и провеждането на държавни зрелостни изпити за учебната 2023 – 2024
График ЗДИППК сесия август 2023
График на дейностите по приемането на учениците след VII клас
Графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2022 – 2023 година
График за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация и за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2022 – 2023 година
График за организирането и провеждането на държавни зрелостни изпити за учебната 2022 – 2023
График за организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година
Заповед на МОН за определяне на учебното време през учебната 2022-2023
Образец на Заявление за ДЗИ и ДКИ