ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Музей

Идеята е на заместник-директора по производственото обучение на ТМСС Тодор Дончев. Колективът от учители поставя основите на музейната сбирка праз 1971г. За отговорник по събирателската дейност е определен учителят - специалист Цветан Попов.

Експонатите за кратко време са подготвени и поставени на открита затревена площадка. Определено е помощение за музея, с чието реконструиране се заемат учителите-специалисти Жечо Иванов, Иван Стойнев и Атанас Желев, Йордан Стоев и майсторите към учебните работилници на училището.

В продължение на един месец през пролетта на 1976 г. те успяват да извършат вътрешно обновление.

В тогавашния си вид музеят се състои от две части - помещение с фотоси, дребни сечива и открита площадка за големите селскостопански машини. В края на учебната 1976г. музеят е окончателно утевърден и вече вписан в списъка на музейните сбирки.

Периодът от 1976 г. до 1981г. може да се сметне като най-плодотворен по отношение на посетители. Отпуснати са средства за построяване на голяма постройка за съхраняване на наличните машини. Тя е започната през 1981 година и завършена праз 1985 година. Открита е тържествено по повод отбелязването на 80-годишнината от началото на земеделското образование в Добрич.