ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

История

Още през 1882 година е издаден указ за откриване на Практическо земеделско училище в град Добрич.Построена е сграда, но се установява, че няма място за изключително необходимите за обучението опитно поле и ферми. Това е основната причина тогава училището да не се открие.

През 1903 година Министерството на Земеделието отново се заема с проблема.Открито е подходящо место в околностите на града и през 1905 година започва строежа на сградите.Отриването на Нисшето земеделско училище става с известно закъснение през учебната 1906-1907 година.За управител на училището е назначен Иван Иванов, бивш учител при Садовското земеделско училище.Това е бъдещият професор Иван Иванов, който става създател на първите селекционирани български пшенични сортове. Курсът на обучение е двегодишен.До 1912 година в училището са обучени осемдесет и четири ученика.За изключително кратко време училището става едно от най-търсените и авторитетни за времето си училища, предпочитано от добруджанци учебно заведение за техните синове – бъдещи земеделски стопани.

През 1913 година Южна Добруджа е окупирана от Кралска Румъния.Още на 13 юни 1913 година румънските войски влизат в училището, арестуват директора и изгарят архива.По спомени на съвременници Нисшето практическо земеделско училище продължава своето съществуване като опитна показна ферма или образцово земеделско стопанство.Приема румънското име Scoala inferiora de agricultura – Нисше земеделско училище.В училището се обучават предимно българчета, но ръководството е румънско.

По силата на Крайовската споготба през 1940 година Южна Добруджа отново е присъединена към Отечеството.Училището е предадено на представителя на българската власт. През периода 1940 – 1944 година е открито мъжко земеделско практическо училище с две годишен курс на обучение.Архивите от 1940 до 1950 година са унищожени.От 01.11.1944 до 1950 година е открита Земеделска мъжка гимназия с пет годишен курс на обучение.На 20 декември 1951 година гимназията е именувана “К.А.Тимирязев” с решение на учителския съвет и на Министерството на земеделието.С постановление на Министерския съвет № 252 от 21 март 1952 година и заповед на Министерството на земеделието №431 от 08.04. същата година наименованието “Земеделски гимназии” се заменя със “Селскостопански техникуми”.

Техникума по механизация и електрификация на селското стопанство в град Толбухин ( сега Добрич ) е открит през учебната 1957-1958 година като отделна специалност към селскостопанския техникум “К.А.Тимирязев”.През 1963 година има необходимост от подготвени средни специалисти по механизация на селското стопанство и изпълнителски кадри за поддръжка и ремонт на тази техника.Техникума по механизация и електрификация на селското стопанство се открива като самостоятелно учебно заведение през учебната 1963-1964 година.На 12 юли 1963 година със заповед №1066 на Министерството на Народната просвета е назначен за първи директор на ТМСС Стефан Митев.Техникума се отделя с пет паралелки по специалността “Механизация на селското стопанство” и от тогавашния Техникум по механотехника.Със заповед на Министерство на Земеделието и хранителната промишленост № III – 1328 от 26. 04. 1969 година отдел “Механизация” ( машинно тракторното училище ) като отдел на обединения техникум “К.А.Тимирязев” се слива заедно с Професионално-техническото училище по ремонт на земеделски машини в град Тервел и Техникума по механизация на селското стопанство град Добрич.

Към училището има открити музейни сбирки, които се състоят от машини, съоръжения и документални фотосбирки. Те се помещават в две фондохранилища с площ съответно 295 и 823 квадратни метра.Музеят е създаден през 1976 година.Нова музейна сграда е построена през 1981 година.Фотосбирката в нея е озаглавена “Професионалното земеделско образование в град Добрич”.Тя съдържа 173 експоната и периодът, който е отразен е от 1906 до 1986 година.

През 1986 година ТМСС празнува Осемдесет години професионално селскостопанско образование в Толбухински окръг.

От 15.06. 2003 година училището е преименувано Професионална гимназия по аграрно стопанство.