ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

За нас

За учебната 2021/2022 год. в ПГАС гр. Добрич в 11 паралелки се обучават общо 211 ученици. Те са разпределени в пет професии и специалности.В училището са сформирани и две паралелки за деца от ЦСОП със специалност " Озеленяване и цветарство". В обучението и обслужването на учениците вземат участие 36 служители, от които 22 педагогически и 14 непедагогически персонал. От страна на ръководството на училището са създадени нормални условия за провеждане на учебния процес, както в часовете по теория, така и по практика.

Наред с основната задача - обучението и възпитанието на учениците по съответните професии и специалности се провежда и подготовка за водачи на МПС категория "В", "Ткт", "Твк", "ТвкЗ".