ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Курсове

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО ГР. ДОБРИЧ:

ПРЕДЛАГА КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КАТЕГОРИЯ:

  • "Ткт" /водач на колесни трактори/;
  • "Твк" /правоспособност за работа с верижни и колесни трактори и работни машини към тях/;
  • "Твк-З" /правоспособност за работа с прибираща техника - комбайн/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Заявление по образец
  2. Свидетелство за завършено образование
  3. Медицинско свидетелство
  4. Копие на лична карта
  5. Копие от свидетелството за кат. "В"

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ИЗВЪРШВА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО-ГР. ДОБРИЧ