ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Бюджет

Прикачени документи

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.6.2022 г..
Бюджет 2022г
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г..
Отчет за Трето тримесечие 2021
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.21
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2021
Бюджет 2021г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020
Протокол 6 - 18.02.2020/по изпълнение на чл 291 отЗПУО
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019
Бюджет 2020г.
Бюджет 2017г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2017
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2017
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2017
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2017
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2018
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2018
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2018
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2018
Бюджет 2019 год.
Бюджет 2018г.