ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Колективът на ПГАС

РЪКОВОДСТВО

 • ДИРЕКТОР - КАТЯ ПАНДЕРОВА
 • ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ - РАДОСЛАВА ПЕТРОВА
 • ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ - ВЪЛЧО ГЕОРГИЕВ
 • ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - ПАВЛЕТА КОЛЕВА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 1. Огнян Катранджиев-Учител - БЕЛ 
 2. Петя Стоименова -Учител - БЕЛ 
 3. Силвия Михайлова - Старши учител - Английски език
 4. Петър Кирилов - Учител - Немски език
 5. Стелка Гатева - Учител - Математика
 6. Миглена Георгиева - Старши учител Математика и Физика
 7. Диана Славова  - Учител - История и цивилизация
 8. Янка Йорданова - Старши учител - География и икономика
 9. Галина Русева - Старши учител - Биология и здравно образование
 10. Александър Стоянов - Учител - Физическо възпитание и спорт
 11. Валентин Вълчев - Учител - Физическо възпитание и спорт
 12. агро инж. Ивелина Нейчева - Старши учител - Растениевъдство
 13. агро инж. Виолета Дикова - Учител - Растениевъдство
 14. зооинж. Илиана Вълчева - Старши учител - Животновъдство
 15. Младен Станчев- Учител - Практическо обучение
 16. Георги Неделчев - Учител - Практическо обучение
 17. инж.Тодор Тодоров - Учител - Теоретично обучение по Селскостопанска техника
 18. Христо Георгиев - Учител - Практическо обучение
 19. Калинка Димитрова - Психолог
 20. Елка Панайотова - Учител  - История и цивилизация
 21. Ивелина Илиева - Учител - Музика

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 1. Стоянка  Маринова - счетоводител
 2. Мария  Иванова - технически сътрудник
 3. Марина  Косева - домакин
 4. Иван Лозев - шофьор
 5. Надка  Стоянкова - хигиенист
 6. Ивайло  Йорданов - автомонтьор
 7. Магдалена  Христова - хигиенист
 8. Радослав Василев - тракторист - комбайнер - огняр
 9. Живко Колев -  пазач
 10. Белчо  Белчев - пазач
 11. Росен Великов - пазач