ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Колективът на ПГАС

РЪКОВОДСТВО

 • ДИРЕКТОР - КАТЯ ПАНДЕРОВА
 • ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ - РАДОСЛАВА ПЕТРОВА
 • ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ - ВЪЛЧО ГЕОРГИЕВ
 • ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - ПАВЛЕТА КОЛЕВА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 1. Огнян Катранджиев-Учител - БЕЛ 
 2. Петя Стоименова -Учител - БЕЛ 
 3. Силвия Михайлова - Старши учител - Английски език
 4. Петър Кирилов - Учител - Немски език
 5. Стелка Гатева - Учител - Математика
 6. Миглена Георгиева - Старши учител Математика и Физика
 7. Диана Славова  - Учител - История и цивилизация
 8. Янка Йорданова - Старши учител - География и икономика
 9. Галина Русева - Старши учител - Биология и здравно образование
 10. Александър Стоянов - Учител - Физическо възпитание и спорт
 11. Валентин Вълчев - Учител - физическо фъзпитание и спорт
 12. агро инж. Ивелина Нейчева - Старши учител - Растениевъдство
 13. агро инж. Виолета Дикова - Учител - Растениевъдство
 14. зооинж. Илиана Вълчева - Старши учител - Животновъдство
 15. Младен Станчев- Учител- Теоретично обучение по Трактори и автомобили, Селскостопанска техника
 16. Георги Неделчев - Учител - Практическо обучение
 17. Вълчо Георгиев- Учител - Практическо обучение
 18. инж.Тодор Тодоров - Учител - Теоретично обучение по Селскостопанска техника

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 1. Стоянка Неделчева Маринова - счетоводител
 2. Мария Петрова Иванова - технически сътрудник
 3. Марина Стоянова Косева - домакин
 4. Иван Ганчев Лозев - огняр
 5. Надка Иванова Стоянкова - хигиенист
 6. Янка Василева Маринова - хигиенист
 7. Магдалена Атанасова Христова - хигиенист
 8. Йордан Стефанов Йорданов - Механик
 9. Радослав Василев - тракторист - комбайнер
 10. Живко Иванов Колев - тракторист - комбайнер
 11. Тошко Владимиров Пейчев - пазач
 12. Белчо Илиев Белчев - пазач
 13. Росен Йорданов Великов - пазач