ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Учениците от 11 А  клас Айхан  и Айджан  в изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“  заедно с наставника си  ТАНЕР ТАСИН РЮСТЕМ посетиха стопанството му в село Северняк.Там  се включиха и участваха в сеитбата на слънчоглед, подготовка на сеялката за обработка на площи с царевица. Наставникът ги запозна особеностите при експлоатация на съвременните трактори и прикачния инвентар.