ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

 

На 07.05.2022г. се проведе първото пробно стажуване на учениците от 8в клас професия „Техник-растениевъд”, специалност „Трайни насаждения” при ПГАС град Добрич . Стажуването е в рамките на проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение”. Учениците бяха посрещнати в базата на ЕТ „Жеко Жеков” с.Гешаново от г-жа Радостина Жекова, която запозна учениците с дейността на фирмата и спецификата на работа. Те наблюдаваха подмладяваща и ограничаваща резитба на стари прасковени дървета с електрически резитбен агрегат, които се отглеждат върху чимно мулчираща повърхност при капково напояване от собствен сондаж. Младежите се впечатлиха от разнообразната селскостопанска техника и споделиха, че тя ги мотивира да продължат обучението си. За проведеното пробно стажуване учениците получиха сертификат, стипендия и работно облекло.