ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

 

На 13.06 24г. се проведе квалификационен обучителен семинар на педагогическият персонал в ПГАС. Учителите се запознаха с измененията в Приобщаващото образование, които влизат всила през учебната 2024г. - 2025г.  Ресурсият учител Анета Петрова презентира темата на семинара "Карта за функционална оценка на индивидуалните потрeбности на деца и ученици със специални образователни потребности и насоки за нейното прилагане".