ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

 

 

 

   Гимназията организира курсове за категориите ТВК, ТВК 3. Заявления се подават до 31.01.23г.

     ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Заявление по образец
  2. Свидетелство за завършено образование
  3. Медицинско свидетелство
  4. Копие на лична карта
  5. Копие от свидетелството за кат. "В"