ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство - 115 години

ДЗИ, ДКИ, НВО

Важно!Сроковете за подаване на Заявление за полагане на Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и Държавни изпити по теория на професията и специалността (ДКИ) са както следва:

Сесия -май/юни

За ДЗИ от 1.03.21г до 19.03.21г

За ДКИ от 1.03.21г до 19.03.21г

Приложен е файл с образец на Заявлението!