ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство - 115 години

Специалност Механизация на селското стопанство

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 ГОДИНИ

Завършилите получават:

 1. Диплома за средно образование;
 2. Свидетелство за професионална квалификация;
 3. Свидетелство за водач на МПС- категория "В" /любител шофьор/;
 4. Свидетелство- категория "Ткт" /водач на колесни трактори/;
 5. Свидетелство- категория "Твк" /правоспособност за работа с верижни и колесни трактори и работни машини към тях/;
 6. Свидетелство за правоспособност за управление на МПС категория "Твк-З" /правоспособност за работа с прибираща техника/.

Балообазуващи:

 1. НВО;
 2. Математика;
 3. Физика.

Завършилите специалността получават реализация като :

 • ръководител на технически пункт;
 • техник на селскостопанска техника;
 • консултант-продавач във фирми за търговия със селскостопанска и автомобилна техника и резервни части за нея.

Реализация:

 • ръководител на технически пункт;
 • тракторист, комбайнер
 • техник на селскостопанска техника;
 • консултант-продавач във фирми за търговия със селскостопанска и автомобилна техника и резервни части за нея.