ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Специалност "Производител на селскостопанска продукция"

 

СТЕМ Професия "Фермер"

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 ГОДИНИ

С изучаване на Немски език

Завършилите получават:

 1. Диплома за средно образование;
 2. Свидетелство за професионална квалификация;
 3. Свидетелство за водач на МПС- категория "В" /любител шофьор/;
 4. Свидетелство- категория "Ткт" /водач на колесни трактори/;
 5. Свидетелство- категория "Твк" /правоспособност за работа с верижни и колесни трактори и работни машини към тях/;
 6. Свидетелство за правоспособност за управление на МПС категория "Твк-З" /правоспособност за работа с прибираща техника/.

Балообазуващи:

 1. удвоени точки НВО БЕЛ и НВО математика;
 2. Биология и ЗО и Химия и ООС (от свидетелството на основно образование)

ЗАВЪРШИЛИТЕ СПЕЦИАЛНОСТТА ПОЛУЧАВАТ РЕАЛИЗАЦИЯ КАТО:

 • земеделски работници в кооперации или сдружения;
 • трактористи и комбайнери;
 • земеделски производители, с подкрепата на държавата и ЕС чрез програми за развитие на селските райони;
 • предприемачи в сектор „Земеделие” или „Животновъдство”.

Прикачени документи

ДОИ Фермер 12 клас