ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Специалност "Агроекология"

Реализирана  СТЕМ Професия "Агроеколог" през учебната 2021-2022 година

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 ГОДИНИ

Завършилите получават:

 1. Диплома за средно образование;
 2. Свидетелство за професионална квалификация;
 3. Свидетелство за водач на МПС- категория "В" /любител шофьор/;
 4. Свидетелство- категория "Ткт" /водач на колесни трактори/;
 5. Свидетелство- категория "Твк" /правоспособност за работа с верижни и колесни трактори и работни машини към тях/;
 6. Свидетелство за правоспособност за управление на МПС категория "Твк-З" /правоспособност за работа с прибираща техника/.

Реализация:

 • Общински служител в отдел „Екология“;
 • Производител на биопродукция;
 • Еколог в производствени предприятия от държавния и частния сектор;
 • Лаборант в метеорологична станция;
 • Оператор във фирми за растителна защита.