ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Специалност "Растителна защита и агрохимия"

 

 

СТЕМ Професия "Техник - растениевъд"

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 ГОДИНИ

С изучаване на Английски език

Завършилите получават:

  1. Диплома за средно образование;
  2. Свидетелство за професионална квалификация;
  3. Свидетелство за водач на МПС- категория "В" /любител шофьор/;
  4. Свидетелство- категория "Ткт" /водач на колесни трактори/;
  5. Свидетелство- категория "Твк" /правоспособност за работа с верижни и колесни трактори и работни машини към тях/;
  6. Свидетелство за правоспособност за управление на МПС категория "Твк-З" /правоспособност за работа с прибираща техника/.

Балообазуващи:

  1. удвоени точки НВО БЕЛ и НВО математика;
  2. Биология и ЗО и Химия и опазване на ОС (от свидетелството на основно образование)

Завършилите специалността получават реализация като :

                              ⇒специалист и консултант в регионалните служби по растителна защита и инспекциите за околната среда и водите;

                              ⇒специалист във фирми, кооперации и сдружения за производство, преработка и реализация на агроекологични продукти;

                              ⇒специалист в земеделска кооперация, частна фирма, или в общинските служби по земеделие, в агроаптеките, в складове за препарати за растителна защита и в агролаборатория;

                              ⇒продавач-консултант в агроаптека;

                              ⇒търговски представител на фирми, търгуващи със семена, торове и препарати за селското стопанство.