ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Специалности

 

 

 

ПРИЕМ 2022/2023

  • НОВО! СТЕМ Професия „Техник на селскостопанска техника“ – Специалност „Механизация на селското стопанство“ – дуална форма
  • СТЕМ Професия - „Техник-растениевъд“ – Специалност „Трайни насаждения“ – дуална форма
  • НОВО! СТЕМ Професия - „Техник-растениевъд“ – Специалност „Растителна защита и агрохимия“
  • СТЕМ Професия „Фермер“ – Специалност „Производител на селскостопанска продукция“