ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Специалност " Трайни насъждения"

 

СТЕМ Професия "Техник-растениевъд" 

 

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 ГОДИНИ

С изучаване на Руски език

Завършилите получават:

  1. Диплома за средно образование;
  2. Свидетелство за професионална квалификация;
  3. Свидетелство за водач на МПС- категория "В" /любител шофьор/;
  4. Свидетелство- категория "Ткт" /водач на колесни трактори/;
  5. Свидетелство- категория "Твк" /правоспособност за работа с верижни и колесни трактори и работни машини към тях/;
  6. Свидетелство за правоспособност за управление на МПС категория "Твк-З" /правоспособност за работа с прибираща техника/.

Балообазуващи:

                      1. 3х НВО БЕЛ и 1х НВО математика;

                      2. География и икономика  и Чужд език (от свидетелството на основно образование)

 

Необходими документи:

- Медицинско свидетелство

- Свидетелство за основно образование

Реализация:

                    ⇒ организатор на производството в стопанства за отглеждане на лозя и овошки;

                    ⇒ специалист по растителна защита в лозово и растениевъдно  стопанство;

                    ⇒ консултант в регионални и национални служби по земеделие;⇒окачествителна готова и преработена продукция от овощарство и лозарство;

                    ⇒ търговски представители на фирми в сферата на овощарството и лозарството;