ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Специалност "Механизация на селското стопанство"

 

 

СТЕМ ПРОФЕСИЯ "Техник на селскостопанска техника“ - ДУАЛНА ФОРМА

(Учене чрез работа)

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 ГОДИНИ  

С изучаване на Немски език

Завършилите получават:

  1. Диплома за средно образование;
  2. Свидетелство за професионална квалификация;
  3. Свидетелство за водач на МПС- категория "В" /любител шофьор/;
  4. Свидетелство- категория "Ткт" /водач на колесни трактори/;
  5. Свидетелство- категория "Твк" /правоспособност за работа с верижни и колесни трактори и работни машини към тях/;
  6. Свидетелство за правоспособност за управление на МПС категория "Твк-З" /правоспособност за работа с прибираща техника/.

Балообазуващи:

  1. 3х НВО - БЕЛ и 1х НВО математика;
  2. Физика и астрономия и Технологии и предприемачество(от свидетелството на основно образование)  

Необходими документи:

- Медицинско свидетелство

- Свидетелство за основно образование

Завършилите специалността получават реализация като:

                   ⇒  тракторист, комбайнер;

                   ⇒  техник на селскостопанска техника;

                   ⇒  ръководител на технически пункт;

                   ⇒  продавач-консултант във фирми за търговия със селскостопанска и автомобилна техника и резервни части.

  •