ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Професии

 

 

 

ПРИЕМ 2024/2025

  •  СТЕМ Професия „Техник на селскостопанска техника“ – Специалност „Механизация на селското стопанство“ – дуална форма
  • СТЕМ Професия - „Техник-растениевъд“ – Специалност „Растителна защита и агрохимия“
  • СТЕМ Професия - „Техник-растениевъд“ – Специалност „Трайни насаждения“