ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

 

 

Занимания по интереси

утвърдени групи за учебната 2023-2024

 

 

  1. Биоразнообразие в България– ръководител Галина Русева 
  2. Предизвикателството – ДЗИ – БЕЛ в дигиталната епоха – ръководител – Радослава Петрова 
  3. Природата през моите очи – ръководител – Янка Йорданова 
  4. Магията на математиката– ръководител – Стелка Гатева 
  5. От атома до космоса – ръководител – Миглена Георгиева 
  6. Предизвикателството НВО БЕЛ в дигиталната епоха – ръководител – Петя Стоименова