ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

 

 

Занимания по интереси

утвърдени групи за учебната 2022-2023

 

Предизвикателството - ДЗИ - БЕЛ в дигиталната епоха - ръководител Огнян Катранджиев 

Приложна биология - ръководител Галина Русева

Млад техник- ръководител инж. Тодор Тодоров

Чудесата на България - ръководител Янка Йорданова

From ABC to infinity - ръководител Силвия Михайлова

Магията на математиката - ръководител Стелка Гатева

Немският доставя удоволствие - ръководител Петър Кирилов

Краезнание - ръководител Диана Славова

Моите бизнес мечти - ръководител Радослава Петрова

От атома до космоса - ръководител Миглена Георгиева