ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

 

Групи за работа с ученици

1.Български език и литература-Допълнителни обучения 1 - 10 клас - ръководител Огнян Катранджиев

2.Историческа памет-Занимания по интереси - ръководител Диана Славова

3.Математика за всеки- Допълнителни обучения 1 - 10 клас- ръководител Стелка Гатева

4.Математика 1- Допълнителни обучения във втори гимназиален етап -  ръководител Миглена Георгиева

5.Подготовка за ДЗИ - Допълнителни обучения във втори гимназиален етап - ръководител Радослава Петрова