ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Квалификационна дейност 2023-2024

 

https://pgasdobrich.com/novini/kvalifikacionen-seminar-na-uchitelite.html

 https://pgasdobrich.com/novini/kvalifikacionen-seminar-na-uchitelite.html

 01 - 03.12.23г се проведе обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ по Проект BG05М20Р001-2.012.000 "Образование за утрешния ден ", финансиран от ОП " Наука и образование за интелегентен растеж" 2014-2020г., съфинансиран от ЕС.  Тема на квалификационният курс беше " Внедряване  и използване на съвременни ИКТ средства в образователния процес. Формиране на дигитална компетентност." , организиран от ръководството на гимназията. Лектор на събитието беше Мадлена Станчева от обучителна организация  РААБЕ България ЕООД. Учителите се запознаха с  приложението, възможностите , функциите и начините за изпозване в училищна среда на платформата MozaWeb и приложението MozaBOOK.

На 02.12.22г се проведе квалификационен семинар на Тема " Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес", организиран от ръководството на гимназията. Лектор на събитието беше Катрин Федина от обучителна организация  РААБЕ България. Учителите се запознаха с причинителите на стреса на работното място, начините за намаляване и методите за овладяване на "бърнаут" ефекта.

 

 

https://pgasdobrich.com/novini/kvalifikacionen-kurs-na-uchitelite.html

https://pgasdobrich.com/novini/obuchenie-na-uchiteli-za-rabota-s-digitalni-resursi.html