ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

 

 Мобилност  на учениците Еразъм + 2023г 

Проект   2022-1-BG01-KA121-VET-000063970 – „Образование за бъдещето”, финансиран от Програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор: „ Професионално образование и обучение“Милано, Италия

16 ученици и 2 придружаващи ръководители

Период на провеждане – 12.03.23г – 27.03.23г вкл. -  (16 дни)

Учителска мобилнаст по Проект   2022-1-BG01-KA121-VET-000063970 – „Образование за бъдещето”, финансиран от Програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор: „ Професионално образование и обучение“Милано, Италия

4 учители

Период на провеждане – 12.03.23г – 18.03.23г вкл. -  (7 дни)

Нашете партньори

1CEBA | Budapest | Facebook

 

 https://evolvo.org/

https://www.facebook.com/100070148315112/posts/pfbid022NzYWsCT6MQUjCZgMZexw37rKrBvKWPUkXjdMjNDruwL74UyaGrEwVzGjQKgpdMZl/