ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

 

 

 

 Проект 2020-1-BG01-KA102-078219  Придобиване на практически умения в Австрия по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”,  E10206361 AusTraining Lern Ziel GmbH, Vienna