ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

Еразъм +

http://ec.europa.eu/

Професионална гимназия по аграрно стопанство - гр.Добрич ще участва през учебната 2018/2019 по програма „ Еразъм +”, КД1. Програмата дава възможност за практическо обучение на ученици в европейска страна, за да придобият нови знания и умения в областта на селското стопанство.

В проекта учениците включени в мобилност ще придобият система от знания, професионални компетентости и нагласи, които ше благопритстват тяхното личностно и професионално развитие. Ще бъдат включени в дейности по отглеждането на растения , животни, обработка на почвата, съхраняване на продукцията и оползотворяване на отпадъците в биологична ферма.

Учениците от професия Фермер и Агроеколог ще наблюдават и участват добри практики в биологичното растениевъдство и животновъдство, ще придобият познание за регламентите и регулациите на ЕС в сектора и тяхното практическо приложение в дейността на фермата. Учениците от професия Техник на селскостопанска техника ще придобият знания и опит за: иновативни подходи за ефективно земеделие, актуални знания за системите използвани в селскостопанската техника, наблюдаване на нови практики при поддържане и ремонт на съвременна селскостопанска техника, умение за участие в ремонта, техническо обслужване и експлоатация на машините и съоръженията използвани в селското стопанство. Приемащата фирма е CASTELLANZA ENGINEERING – LEGNANO, Италия. Заминаващи ученици – 20 (+3 резерв) и 2 придружаващи учители.