ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Прием

 

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2024г. - 2025г.


Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016г. - 08 – 10 юли 2024 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 12 юли 2024 г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране - 15 – 17 юли 2024 г

Обявявяне ня списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 19 юли 2024 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - 22 – 24 юли 2024 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране - 26 и 29 юли 2024 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - 31 юли и 01 август 2024 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо - до 02 август 2024 г. вкл.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране - 5 и 6 август 2024 г

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране - до 7 август 2024 г.вкл.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране - 8 - 9 август 2024 г.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране -до 12 август 2024 г.вкл.

Подаване на заявление до директора за попълване на свободните места след четвърти етап - определя се от
директора, до 11 септември 2024г

Утвърждаване на реализирания държавен план - прием - до 14 септември 2024 г. вкл.

 

Документи се подават в :

 • - ОУ „Христо Ботев”, гр. Добрич, ул. „Цар Самуил” № 14; 
  - ОУ „Антим 1”, гр. Балчик, ул. „Дунав” № 16;
  - ОУ „Йордан Йовков”, гр. Каварна, ул. „Кирил и Методий” № 17;
  - ПГТО „Дочо Михайлов”, гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух” № 81;
 • или онлайн на: https://infopriem.mon.bg

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания; 
 2. Копие на свидетелство за завършено основно образование; 
 3. Копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване 
 4. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии;

 

Ние сме това https://youtu.be/Kbn5EulRZI0

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО ПРИЕМА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА  2024/2025

ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

                                              III степен на професионална квалификация

 

СТЕМ Професия " Техник на селскостопанска техника” - дуално обучение 2024/2025

           Специалност "Механизация на селското стопанство”   

СТЕМ Професия "Техник-растениевъд" 2024/2025

           Специалност "Растителна защита и агрохимия“

СТЕМ Професия "Техник-растениевъд" 2024/2025

           Специалност "Трайни насаждения“