ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

В изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ на 29.04.2022г. 11б клас от професия"Фермер" посетиха стопанството на ЕТ"АЙВ " - Андрей Великов в с.Дъбовик.Там те на място усетиха емоцията от същинската работа на полето, като заедно с наставника Пейчо Пейчев участваха в последното предсеитбено култивиране на слънчоглед. Благодарим на г-н Пейчев за отделеното време, съвети и споделен опит!