ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

 

 

ПГАС е единственото училище от област Добрич, притежаващо "Еразъм" акредитация и е със спечелен проект по селекция на Еразъм+ в сектор "Професионално образование и обучение" за 60 180 евро.

 

https://hrdc.bg/news/erasmus-acc-results-2022/?fbclid=IwAR2kFVVMtxpenZflJYqpwZzPoCQUMc2lGNPFfLrLLoTeZGnKqKtolPAaWVg