ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

 

Всички ученици навършили 18г имат право да упражнят правото си на глас в предстоящите избори за членове на Европейски парламент от Република България  и за Народно събрание.

ЦИК предоставя изчерпателна информация в линка:

https://www.cik.bg/bg/ep2024/campaign/audio