ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

 

 

Практика в реални условия  -  11а клас , специалност  "Техник на селскостопанска техника"