ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство - 115 години

Откриване на новата 2021-2022 учебна година ще се състои в двора на ПГАС гр.Добрич на 15.09.21г При спазване на противоопидемичните мерки и с лични предпазни средства учениците от 8 и 9 клас да заповядат в 10.15ч. Всички други класове трябва да бъдат в училище в 8.30ч. за среща с  класните ръководители!