ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

 

 

 

През месец март се осъществиха две мобилности по Проект   2022-1-BG01-KA121-VET-000063970 – „Образование за бъдещето”, финансиран от Програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор: „ Професионално образование и обучение“Милано, Италия. В периода 12.03.23г – 27.03.23г. група от 16 ученици и 2 придружаващи учители две седмици провеждаха практика в биофермаCascina Santa Brera, намиращасе в близостдогр.Милано. Втората мобилност се реализира впериода 12.03.23 г.  - 18.03.23г. В нея участваха  4 учители, които за една седмица  се запознаха с условията, методите и трудностите, които срещат биопроизводителите в Италия.

Учениците във фермата усвоиха знания за иновативни подходи, прилагани при  ефективното земеделие. Запознаха се с "интелигентните" системи, използвани в съвременната земеделска техника. Наблюдаваха  нови методи, прилагани в поддържане и ремонт на съвременните машини. Участваха в техническото обслужване и експлоатацията на съоръженията, които се използват в биофермата. Извършваха  агротехнически дейности като почистване на терени от растителност, насипване с хумусна почва, плевене и окопаване, подхранване и др. Участваха в подготовката и засаждането на посадъчен материал. Полагаха грижи за животните във фермата. Участваха в прилагане на методи, използвани в биологичното животновъдство и биологичното растениевъдство.

Партньорската организация EVOLVO освен работен график, осигури възможност на учениците и учителите да осъществят и културна програма. Чрез нея успяха да  посетят и видят световно известните исторически и архитектурни забележителности на града като Миланската катедрала, Галерията на Виктор Емануил, Замъкът „Сфорцеско”, Доминиканскияманастир „Света Мария деле Грацие” , Оперен театър „Ла скала”, Парк Семпионе, Галерия Брера, Базиликата Сан Амброджо, „Монте Наполеоне”, улицата на Модата, Навилите (каналите). Докоснаха се до културата, историята,традициите и начина на живот на италианците.

След завръщането си от мобилността участниците споделяха своите впечатления, разказваха на съученици и учители за приликите и разликите в бита и културата, проблемите и комичните ситуации, които са се получили при комуникацията им на чужд език, за практическите знания  и умения, които са усвоили и опита, който са придобили. Ученицитеизготвиха презентации със собствени снимки и кратки клипове, представящи преживяванията игледната точка на всеки един от тях. Презентациите бяха представени официално на  регионалнотосъстезание „Млад фермер 2023”,  провело се  в периода 3-5 април вПГАС гр.Добрич, на което гимназията беше домакин. През тези дни присъстваха ученици, учители и ръководители от 18 училища от областите Варна, Добрич, Русе, Разград, Силистра и Търговище. Всички получиха раници с логото на проекта и се запознаха с проведената практика в Милано, Италия, чрез  видеата и презентациите на учениците, участвали в мобилността.

За четвърта година гимназията реализира проекти в различни държави по Програма Еразъм+. Предстои осъществяване на такъв и през 2024г. в Испания.