ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

 

 

На 10.10.2022г. учениците от десетите и единадесетите класове от специалност „Механизация на селското стопанство“ и "Производител на селскостопанска продукция“ на Професионална гимназия по аграрно стопанство, гр. Добрич, присъстваха на “No Till” урок. На него те се запознаха с ползите и предимствата на „чистото“ земеделие. Начините за обогатяване на почвата с микс от растения, за да се избегне химично третиране . Способите за развитие на максималния потенциал на кореновата система на растенията; подготовката на обработваемите площи за по-добра влагозадържаемост.