ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

 

Божидар Димитров от 1б клас , специалност "Фермер" представи впечатленията си от мобилността по Проект   2022-1-BG01-KA121-VET-000063970 – „Образование за бъдещето”, финансиран от Програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор: „ Професионално образование и обучение“Милано, Италия.

Прикачени документи

Bojidar klip.mp4