ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

Колективът на ПГАС

РЪКОВОДСТВО

 • ДИРЕКТОР - ИНЖ. ГОСПОДИН СЛАВОВ ГОСПОДИНОВ
 • ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ - КАТЯ ПАНДЕРОВА
 • ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ - ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ
 • ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - ЙОРДАНКА ИВАНОВА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 1. Огнян Катранджиев-Учител - БЕЛ 
 2. Радослава Петрова -Учител - БЕЛ 
 3. Силвия Михайлова - Старши учител - Английски език
 4. Младен Тодоров - Учител - Немски език
 5. Тодорка Колева - Старши учител - Математика 
 6. Стелка Гатева - Учител - Електротехника и енергетика 
 7. Миглена Бенова - Старши учител Физика и астрономия
 8. Здравка Добруджанска - Учител   - Обществени науки
 9. Дияна Славова  - Учител - История и цивилизация
 10. Янка Йорданова - Старши учител - География и икономика
 11. Галина Русева - Старши учител - Биология и здравно образование
 12. Александър Стоянов - Учител - Физическа култура и спорт
 13. агро инж. Ивелина Нейчева - Старши учител - Растениевъдство
 14. зооинж. Илиана Вълчева - Старши учител - Животновъдство
 15. Младен Станчев- Учител- Теоретично обучение по Машиностроене, металообработване и металургия
 16. Георги Георгиев - Учител - Практическо обучение
 17. Ганчо Стефанов - Учител - Практическо обучение
 18. Вълчо Георгиев- Учител - Практическо обучение

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 1. Стоянка Неделчева Маринова - счетоводител
 2. Мария Петрова Иванова - технически сътрудник
 3. Марина Стоянова Косева - домакин
 4. Иван Ганчев Лозев - огняр
 5. Надка Иванова Стоянкова - хигиенист
 6. Янка Василева Маринова - хигиенист
 7. Магдалена Атанасова Христова - хигиенист
 8. Йордан Стефанов Йорданов - Механик
 9. Радослав Василев - тракторист - комбайнер
 10. Живко Иванов Колев - тракторист - комбайнер
 11. Тошко Владимиров Пейчев - пазач
 12. Белчо Илиев Белчев - пазач
 13. Росен Йорданов Великов - пазач