ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

Обществен съвет

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

 1. Сиана Дончева - Председател - родител на ученик от 10 в клас
 2. Дарина Денчева - член -родител на ученик от 9 а клас
 3. Зорница Димитрова - член - родител на ученик от 9 б клас
 4. Красимира Кирова - член - Представител на Община Добрич
 5. Веселина Даткова- член - представител на работодателите


7.12.2016г

ПОКАНА за втори етап от създаването на Обществен съвет


Уважаеми родители, Във връзка със създаването на Обществен съвет към ПГАС - гр. Добрич, съгласно чл.265, ал.1 и 2 и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища, публикуван на сайта на МОН, раздел нормативни актове, подраздел правилници на следния линк : http://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=60 Ви каним да участвате в родителска среща на 14.12.2016.г от 14.30ч. в ЦЕНТЪРА НА МЛАДИЯ ФЕРМЕР.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Запознаване с процедурата за създаването, устройството и дейността на Обществен съвет към училището.
 2. Излъчване на 5 родители от всички класове за представители и резервни членове на Обществения съвет.
  Молим всички родители да присъстват, за да бъде направен легитимен избор.

7.12.2016г

ПОКАНА

Уважаеми родители, Във връзка със създаването на Обществен съвет към ПГАС - гр. Добрич, съгласно чл.265, ал.1 и 2 и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища, публикуван на сайта на МОН, раздел нормативни актове, подраздел правилници на следния линк : http://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=60 Ви каним да участвате в родителска среща на 9.12.2016.г от 13.30ч. в ЦЕНТЪРА НА МЛАДИЯ ФЕРМЕР.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Запознаване с процедурата за създаването, устройството и дейността на Обществен съвет към училището.
 2. Излъчване на 18 родители от всички класове за представители и резервни членове на Обществения съвет.

Молим всички родители да присъстват, за да бъде направен легитимен избор.