ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

Курсове

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ УН НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО ГР. ДОБРИЧ:

ПРЕДЛАГА КУРСОВЕ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 • Монтьор на транспортна техника
 • Фермер
 • Монтьор на селскостопанска техника

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление по образец
 2. Свидетелство за завършено образование/ Минимум завършен 10 клас/
 3. Медицинско свидетелство
 4. Копие на лична карта
 5. Актуални документни снимки - 2 бр.

Завършилите курса получават:
Свидетелство за професионална квалификация

ЗА КОНТАКТИ:

GSM: 0894036343 / 0898922812
гр. Добрич, бул."25-ти септември" №86
е-mail - prof.ob@abv.bg

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ИЗВЪРШВА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО-ГР. ДОБРИЧ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО ГР. ДОБРИЧ:

ПРЕДЛАГА КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КАТЕГОРИЯ:

 • "Ткт" /водач на колесни трактори/;
 • "Твк" /правоспособност за работа с верижни и колесни трактори и работни машини към тях/;
 • "Твк-З" /правоспособност за работа с прибираща техника - комбайн/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление по образец
 2. Свидетелство за завършено образование
 3. Медицинско свидетелство
 4. Копие на лична карта
 5. Копие от свидетелството за кат. "В"

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ИЗВЪРШВА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО-ГР. ДОБРИЧ