ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство - 115 години

https://forms.gle/xrnMY9HNfdhacbRKA

Този линк е за Анкета свързана с Проект 2020-1-BG01-KA102-078219  Придобиване на практически умения в Австрия по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”,  E10206361 AusTraining Lern Ziel GmbH, Vienna