ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

Прием

ВАЖНО !

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.


Подаването на документи за първи етап - от 20.06 - 26.06.2018г. вкл. 

  • за кандидатстващите от община Добрич и община Добричка документите се подават в ОУ " Хр. Смирненски"-гр. Добрич 
  • за кандидатстващите от община Крушари документи се подават в СУ "Хр.Смирненски" - с.Крушари 
  • за кандидатстващите от община Балчик документи се подават в ОУ "Антим I" - гр.Балчик 
  • за кандидатстващите от община Тервел документи се подават в ПГТО "Дочо Михайлов" - гр.Тервел/ 

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания; 
  2. Копие на свидетелство за завършено основно образование; 
  3. Копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване 
  4. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии;