ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

Прием

ВАЖНО !

ПРИЕМ 2020-2021 г.

Заповед 146/30.03.2020г. за утвърждаване на план - прием 2020-2021г.

 

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.


Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016г. - от 03.07 - 07.07.2020г. вкл. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 13.07.2020г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране - до 16.07.2020г. вкл.

Обявявяне ня списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 20.07.2020г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - до 22.07.2020г. вкл.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране - 24-25.07.2020г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - 30.07.2020г. вкл.

Документи се подават в :

  • OУ " Хр. Смирненски"-гр. Добрич или онлайн
  • ОУ "Антим I", град Балчик или онлайн
  • ОУ "Дочо Михайлов", град Тервел или онлайн
  • ОУ "Йордан Йовков", град Каварна

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания; 
  2. Копие на свидетелство за завършено основно образование; 
  3. Копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване 
  4. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии;

 

Ние сме това https://youtu.be/Kbn5EulRZI0

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО ПРИЕМА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА  2020/2021

ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

1. Професия: Фермер

    Специалност: Производител на селскостопанска продукция - III степен на професионална квалификация

 

2. Професия: Техник на селскостопанска техника

    Специалност: Механизация на селското стопанство - III степен на професионална квалификация