ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

Прием

ВАЖНО !

ПРИЕМ 2020-2021 г.

Заповед 146/30.03.2020г. за утвърждаване на план - прием 2020-2021г.

 

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.


Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016г. - от 03.07 - 05.07.2019г. вкл. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 11.07.2019г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране - до 16.07.2019г. вкл.

Обявявяне ня списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 18.07.2019г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - до 22.07.2019г. вкл.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране - 24-25.07.2019г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - 31.07.2019г. вкл.

  • за кандидатстващите от община Добрич и община Добричка документите се подават в ОУ " Хр. Смирненски"-гр. Добрич 
  • за кандидатстващите от община Крушари документи се подават в СУ "Хр.Смирненски" - с.Крушари 
  • за кандидатстващите от община Балчик документи се подават в ОУ "Антим I" - гр.Балчик 
  • за кандидатстващите от община Тервел документи се подават в ПГТО "Дочо Михайлов" - гр.Тервел/ 

или онлайн

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания; 
  2. Копие на свидетелство за завършено основно образование; 
  3. Копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване 
  4. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии;

 

Ние сме това https://youtu.be/Kbn5EulRZI0

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО ПРИЕМА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА  2020/2021

ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

1. Професия: Фермер

    Специалност: Производител на селскостопанска продукция - III степен на професионална квалификация

 

2. Професия: Техник на селскостопанска техника

    Специалност: Механизация на селското стопанство - III степен на професионална квалификация