ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство - 115 години

Знаете ли че?....
Освен традиционните специалности, гимназията разкрива през новата учебна година, актуалната за региона специалност „ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“, Професия: „ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪД“
Дуална форма на обучение е още учене чрез работа. Тази форма дава възможност на учениците да получават практически знания в реална работна среда. Обучението в 8, 9 и 10 клас е организирано в гимназията, а в 11 и 12 клас – в гимназията и в агро и земеделски фирми. Основната идея на тази форма е да се редува теоретическо и практическо обучение.
В края на 10 клас учениците сключват договор с работодател и в 11 клас - 2 дни работят в избраната фирма, като и получават възнаграждение за труда си.
В 12 клас, когато вече имат достатъчно натрупани знания и умения , и вече са придобили категория „В“ и „ТКТ“ - 3 дни от седмицата продължават да провеждат практически занятия при работодателя.
 - Изображение 1