ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

За първи път учениците от 9б клас професия " фермер" проведоха учебната си практика по растениевъдство в овощната градина на ЗП Константин Димитров.С голямо удоволствие те участваха в резитбата на дървета и храсти. Работата ни беше организирана и много ползотворна.Тръгнахме си с покана за следващи посещения.

 
 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3