ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

Учениците от 11б клас професия "Фермер" по Учебна практика " Растениевъдство" посетиха ДЗИ гр.Генерал Тошево.Там г-н Димитров - началник база ги посрещна и им показа,както старата, така и новата налична техника в машинно-тракторния парк.Учениците видяха ремонтната работилница и складова база за семена, пакетирани и етикирани чували, надписани сортове житни и бобови култури.

 - Изображение 1 - Изображение 2