ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

Учениците от 8б клас - професия "Фермер" в часовете по учебна практика - "Основи на растениевъдството" отново посетиха оранжерията на ЗП Илиев в с.Росеново. Продължиха работата по грижата за доматките, които разсадиха на постоянно място. Видяха мулчирани с пластмасово фолио ягодови насаждения. Интерес предизвика и посева от шафран, който вече беше във фаза 6-7 листа. На тръгване обещаха, че на пролет ще продължат грижите си за засадените растения.

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3